BURGAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000535030
Numer REGON: 243705070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-03-31
Sygnatura akt[RDF/284085/21/411]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURGAFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2017-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BĘDZIN ulica UL. RZEMIEŚLNICZA nr domu 6 kod pocztowy 42-504 poczta BĘDZIN kraj POLSKA 2017-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.2014 R. ASESOR NOTARIALNY JOANNA BLUSZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKEGO KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MARIACKA 37/2 REP. A NUMER 13607/20142014-12-18 do dziś
211.04.2017R. NOTARIUSZ MIROSŁAW SZURA KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH REP. A NR 1765/2017 ZMIENIONO: §32017-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJVN HOLDING B.V2014-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250, 00 ZŁ2014-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRÉ BOUT HOLDING B.V2014-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250, 00 ZŁ2014-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZYK2014-12-18 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2014-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500, 00 ZŁ2014-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-12-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN NEDERKASSEL2014-12-18 do dziś
2. ImionaJEROEN2014-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOUT2014-12-18 do dziś
2. ImionaANDRÉ2014-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZYK2014-12-18 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2014-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-12-18 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-12-18 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2014-12-18 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2014-12-18 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-12-18 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-12-18 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.02.2017 okres OD 08.10.2014 DO 31.12.20152017-03-02 do dziś
2data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
3data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-17 do dziś
5data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
6data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.10.2014 DO 31.12.20152017-03-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.10.2014 DO 31.12.20152017-03-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-17 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów