ENELUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000533605
Numer REGON: 360258544
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2015-05-08
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/9921/15/607]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENELUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica FABRYCZNA nr domu 16H kod pocztowy 53-609 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.09.2014 R. NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA-WALUS, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PAWŁA WŁODKOWICA 10/17 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2078/20142014-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2014-11-28 do dziś
2. ImionaJERZY MAREK2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH2014-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIATER2014-11-28 do dziś
2. ImionaJERZY EUGENIUSZ2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH2014-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYCEK2014-11-28 do dziś
2. ImionaHUGON PIOTR2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850,00 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2014-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILIŃSKI2014-11-28 do dziś
2. ImionaROMAN JANUSZ2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850,00 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2014-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2014-11-28 do dziś
2. ImionaJERZY MAREK2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2014-11-28 do dziś
218 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2014-11-28 do dziś
373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-11-28 do dziś
473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-11-28 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-11-28 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-11-28 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-11-28 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2014-11-28 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-28 do dziś
1077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-28 do dziś
1177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-28 do dziś
1277 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-11-28 do dziś
1318 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-11-28 do dziś
1477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-11-28 do dziś
1578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-11-28 do dziś
1678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2014-11-28 do dziś
1778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2014-11-28 do dziś
1879 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2014-11-28 do dziś
1980 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2014-11-28 do dziś
2080 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2014-11-28 do dziś
2180 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2014-11-28 do dziś
2281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-11-28 do dziś
2381 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-11-28 do dziś
2427 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-11-28 do dziś
2581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-11-28 do dziś
2681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-11-28 do dziś
2781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-11-28 do dziś
2882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-11-28 do dziś
2982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-11-28 do dziś
3082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-11-28 do dziś
3182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-28 do dziś
3284 11 Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ2014-11-28 do dziś
3385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-11-28 do dziś
3485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-11-28 do dziś
3535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-11-28 do dziś
3686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-28 do dziś
3787 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2014-11-28 do dziś
3887 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2014-11-28 do dziś
3987 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2014-11-28 do dziś
4087 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2014-11-28 do dziś
4188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2014-11-28 do dziś
4288 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2014-11-28 do dziś
4388 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-28 do dziś
4493 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2014-11-28 do dziś
4593 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2014-11-28 do dziś
4635 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-11-28 do dziś
4793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-11-28 do dziś
4893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2014-11-28 do dziś
4993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2014-11-28 do dziś
5094 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2014-11-28 do dziś
5194 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2014-11-28 do dziś
5295 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-11-28 do dziś
5395 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2014-11-28 do dziś
5495 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2014-11-28 do dziś
5596 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2014-11-28 do dziś
5696 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-11-28 do dziś
5735 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-11-28 do dziś
5896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-28 do dziś
5935 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-11-28 do dziś
6036 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2014-11-28 do dziś
6137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2014-11-28 do dziś
6238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-11-28 do dziś
6311 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2014-11-28 do dziś
6438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-11-28 do dziś
6538 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-11-28 do dziś
6638 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-11-28 do dziś
6738 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2014-11-28 do dziś
6838 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-11-28 do dziś
6939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-11-28 do dziś
7041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-11-28 do dziś
7141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-11-28 do dziś
7242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-11-28 do dziś
7342 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2014-11-28 do dziś
7411 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2014-11-28 do dziś
7542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2014-11-28 do dziś
7642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-11-28 do dziś
7742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2014-11-28 do dziś
7842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-11-28 do dziś
7943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-11-28 do dziś
8043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-11-28 do dziś
8143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2014-11-28 do dziś
8243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-11-28 do dziś
8343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-11-28 do dziś
8443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-11-28 do dziś
8511 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH2014-11-28 do dziś
8643 31 Z TYNKOWANIE2014-11-28 do dziś
8743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-11-28 do dziś
8843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-11-28 do dziś
8943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-11-28 do dziś
9043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-11-28 do dziś
9143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-11-28 do dziś
9243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-11-28 do dziś
9346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-11-28 do dziś
9446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-11-28 do dziś
9546 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2014-11-28 do dziś
9611 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH2014-11-28 do dziś
9746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2014-11-28 do dziś
9846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-11-28 do dziś
9946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-11-28 do dziś
10047 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-28 do dziś
10147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-28 do dziś
10247 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-28 do dziś
10347 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2014-11-28 do dziś
10447 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2014-11-28 do dziś
10547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-11-28 do dziś
10647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-11-28 do dziś
10711 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2014-11-28 do dziś
10849 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2014-11-28 do dziś
10949 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2014-11-28 do dziś
11049 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2014-11-28 do dziś
11149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2014-11-28 do dziś
11252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-11-28 do dziś
11352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-11-28 do dziś
11455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-11-28 do dziś
11555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-11-28 do dziś
11655 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2014-11-28 do dziś
11755 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2014-11-28 do dziś
11818 11 Z DRUKOWANIE GAZET2014-11-28 do dziś
11956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-11-28 do dziś
12056 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-11-28 do dziś
12156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-11-28 do dziś
12256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-11-28 do dziś
12358 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2014-11-28 do dziś
12458 13 Z WYDAWANIE GAZET2014-11-28 do dziś
12558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-11-28 do dziś
12658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-11-28 do dziś
12758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-11-28 do dziś
12862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-11-28 do dziś
12918 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-11-28 do dziś
13062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-11-28 do dziś
13162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-11-28 do dziś
13262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-11-28 do dziś
13363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-11-28 do dziś
13463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-11-28 do dziś
13563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2014-11-28 do dziś
13663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-28 do dziś
13764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-11-28 do dziś
13864 91 Z LEASING FINANSOWY2014-11-28 do dziś
13968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-11-28 do dziś
14018 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2014-11-28 do dziś
14168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-28 do dziś
14268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-11-28 do dziś
14368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-11-28 do dziś
14469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-11-28 do dziś
14570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-11-28 do dziś
14670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-11-28 do dziś
14771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-11-28 do dziś
14871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-11-28 do dziś
14971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-11-28 do dziś
15073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów