„GRYF NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000533455
Numer REGON: 321558021
Numer NIP: 9552359353
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12534/22/229]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3215580212014-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYF NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2014-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica WŁADYSŁAWA IV nr domu 1 kod pocztowy 70-651 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2014-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 SIERPNIA 2014 R., REP. A NR 14053/2014, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2014-11-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 LIPCA 2017 R., REP. A NR 5851/2017, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIENIONO: §7 UST.3; §9 UST.1, UST.2 PKT 1 ORAZ PKT 3; §13 UST.5; §14 UST.2 PKT 8; §15 UST.2; §16 UST.3; §17 UST.2 ORAZ UST.4; §18, §19, §21 UST.2; §21 UST.3 PKT 2, PKT 5 ORAZ PKT 6; §23 UST.2; §24 UST.4; §25; §30 UST.1; §31 UST.3; §40 UST.2 PKT 5, UST.3 ORAZ UST.5; §47 UST.1 ORAZ UST.2; - USUNIĘTO: §40 UST.2 PKT 3 ORAZ PKT 4; §48 UST.4; - DODANO: §40 UST.6; §46A;2017-10-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019 R., REPERTORIUM A NR 7394/2019. NOTARIUSZ ANNA SZMIGIERA-WYRZYKOWSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE. ZMIENIONE: §7 UST.2, §9 UST.1, §9 UST.2, §9 UST.3, §15 UST.1 I 2, §16 UST.3, §17 UST.4, § 18 UST.1, §18 UST.2, §20, §21 UST.1, §21 UST.3 PKT 1), §21 UST.3 PKT 2), §21 UST.3 PKT 3), §24 UST.4, § 25, § 27 UST.2, §32 UST.3 PKT D), §33, §34 UST.1, §34 UST.3, §35, §37, §38 UST.2, §41 UST.1, §46A, §47 UST.2, §47 UST.3 DODANE: §7 UST.6, § 16 UST.4 SKREŚLONE: §14 UST.2, §21 UST.5, §41 UST.2 USUNIĘTE: §47 UST.12019-11-20 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LIPCA 2020 R., REP. A NR 29618/2020, NOTARIUSZ ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, USTALONO NOWY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2020-11-19 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 LUTEGO 2021 R., REP. A NR 141/2021, NOTARIUSZ DANIEL NESTOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO §9 UST.2 PKT 42021-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2014-11-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePOWSTANIE W WYNIKU PODZIAŁU. PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWEGO „PORT RYBACKI GRYF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE („SPÓŁKA DZIELONA”) W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE, KTÓRY NASTĄPIŁ PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W RAMACH, KTÓREJ SPÓŁKA DZIELONA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANĄ Z WYNAJMOWANIEM I DZIERŻAWĄ WŁASNYCH NIERUCHOMOŚCI, BEZ OBNIŻANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DZIELONEJ, NA SPÓŁKĘ „GRYF NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE („SPÓŁKA NOWO ZAWIĄZANA”). UCHWAŁA O PODZIALE SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „PORT RYBACKI GRYF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE, PODJĘTA W DNIU 19 SIERPNIA 2014 R. PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM BŁASZCZAKIEM - REP. A NR 14053/2014 ORAZ UCHWAŁA JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI „GRYF NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z DNIA 19 SIERPNIA 2014 R. PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM BŁASZCZAKIEM, REP. A NR 14076/2014, W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PODZIAŁ SPÓŁKI, PLAN PODZIAŁU ORAZ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „PORT RYBACKI GRYF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-11-26 do dziś
3. Numer w rejestrze0000070356 2014-11-26 do dziś
5. Numer REGON8100368212014-11-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2019-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1426754002019-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7.345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.672.500,00 ZŁ2020-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0067464102020-11-19 do dziś
4. Numer KRS0000037957 2020-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.955 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.977.500,00 ZŁ2020-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5650000,00 ZŁ2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU2020-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYRDAŁ2021-09-29 do dziś
2. ImionaJERZY2021-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANIACZYK2022-08-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-31 do dziś
21. NazwiskoSTAWICKA2022-02-16 do dziś
2. ImionaANNA2022-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-16 do dziś
31. NazwiskoSOLECKA2020-04-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWACHOWIAK2018-09-06 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE SPOŚRÓD TRZECH2019-07-11 do dziś
21. NazwiskoMACHOWICZ2019-07-11 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE SPOŚRÓD TRZECH2019-07-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-07-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2020-07-06 do dziś
252 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2020-07-06 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-06 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-07-06 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-06 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-07-06 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-06 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-06 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2016 okres OD 26.11.2014 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
2data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
3data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
7data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 26.11.2014 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.11.2014 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.11.2014 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów