DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000532365
Numer REGON: 592305301
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-04-26
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/10290/21/103]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2014-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica GLINIANA nr domu 6 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2014-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.10.2014 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ BŁASZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REP. A NR 4805/20142014-11-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. REPERTORIUM A NR 4479/2015 NOTARIUSZ GRZEGORZ BŁASZCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM- ZMIANA §12 UMOWY SPÓŁKI2015-11-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.01.2019R., NOTARIUSZ GRZEGORZ BŁASZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REPA NR 5/2019 - ZMIENIONO § 7 UST. 2, § 8, § 9, § 13 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2019-03-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2020 R. REPERTORIUM A NR 1209/2020, NOTARIUSZ RADOSŁAW TELEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - ZMIANA PAR. 7 UST.2, PAR 8, PAR 9 I PAR 13 UST. 12020-05-21 do dziś
508.03.2021 R., REP. A NR 859/2021, NOTARIUSZ RADOSŁAW TELEMAN, KANCLERIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM-ZMIANA TREŚCI §8 UMOWY SPÓŁKI2021-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-11-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE DOLFOS PIOTROWICZ, KROGULSKA SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - ART. 551 KSH(UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 10.10.2014 R. ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 4805/2014, NOTARIUSZ G. BŁASZCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM).2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDOLFOS PIOTROWICZ, KROGULSKA SPÓŁKA JAWNA2014-11-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-11-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000284010 2014-11-24 do dziś
5. Numer REGON5923053012014-11-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1017732212014-11-24 do dziś
4. Numer KRS0000509015 2014-11-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROGULSKA2014-11-24 do dziś
2. ImionaANNA URSZULA2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-11-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-11-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2014-11-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.000,00 ZŁ2021-04-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3581799,98 ZŁ2021-04-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.537.850,00 ZŁ2014-11-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-11-24 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego5.649.749,96 ZŁ2019-03-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWICZ2014-11-24 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ERNESTA2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-11-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-11-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2014-11-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.000,00 ZŁ2021-04-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3581799,93 ZŁ2021-04-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.796.899,96 ZŁOTYCH2020-05-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-21 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego1.538.349, 90 ZŁ2014-11-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-11-24 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego5.649.749,96 ZŁ2019-03-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZKO2019-03-27 do dziś
2. ImionaMARTA ELŻBIETA2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.000,00 ZŁ2021-04-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1790899,96 ZŁ2021-04-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.796.899,96 ZŁ2019-03-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJKOWSKA2019-03-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWELINA2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-03-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-03-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.000,00 ZŁ2021-04-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1790899,99 ZŁ2021-04-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.796.899,99 ZŁ2019-03-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROGULSKA2019-03-27 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MARIA2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-03-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-03-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2019-03-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6000,00 ZŁ2021-04-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1790899,99 ZŁ2021-04-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.796.899,99 ZŁ2019-03-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-03-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWICZ2020-05-21 do dziś
2. ImionaJACEK PAWEŁ2020-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-05-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-05-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-05-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁOTYCH2020-05-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6000,00 ZŁ2021-04-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.796.899,96 ZŁOTYCH2020-05-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-21 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1790899,96 ZŁ2021-04-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI DOLFOS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.2014-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1017732212014-11-24 do dziś
4. Numer KRS0000509015 2014-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2014-11-24 do dziś
277 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-24 do dziś
310 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2014-11-24 do dziś
420 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH2014-11-24 do dziś
523 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-24 do dziś
646 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2014-11-24 do dziś
746 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2014-11-24 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-11-24 do dziś
946 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2014-11-24 do dziś
1010 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
2data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
3data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
4data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów