HI OCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000531965
Numer REGON: 360183467
Numer NIP: 6312655381
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-20
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-25
Sygnatura akt[RDF/282541/21/64]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI OCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2014-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica CHOPINA nr domu 6 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2014-11-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@HIOCEAN.PL2014-11-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HIOCEAN.PL2014-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.2014 R. NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM A NR 7098/20142014-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALMIERSKI2014-11-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR DOMINIK2014-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ2014-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACŁAWSKI2014-11-20 do dziś
2. ImionaJACEK ZYGMUNT2014-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ2014-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUPOWICZ2014-11-20 do dziś
2. ImionaEWELINA JUSTYNA2014-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600,00 ZŁ2014-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ: - W SPRAWACH, W KTÓRYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W SPRAWACH, W KTÓRYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACZYŃSKI2015-11-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2015-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWACŁAWSKI2014-11-20 do dziś
2. ImionaJACEK ZYGMUNT2014-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-20 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2014-11-20 do dziś
21. NazwiskoSKALMIERSKI2014-11-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR DOMINIK2014-11-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-20 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2014-11-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2014-11-20 do dziś
250 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2014-11-20 do dziś
352 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2014-11-20 do dziś
452 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2014-11-20 do dziś
552 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-11-20 do dziś
652 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-11-20 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-11-20 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-11-20 do dziś
956 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-11-20 do dziś
1056 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-11-20 do dziś
1156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-11-20 do dziś
1246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-11-20 do dziś
1356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-11-20 do dziś
1458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2014-11-20 do dziś
1558 13 Z WYDAWANIE GAZET2014-11-20 do dziś
1658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-11-20 do dziś
1758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-11-20 do dziś
1858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-11-20 do dziś
1959 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-11-20 do dziś
2059 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2014-11-20 do dziś
2159 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-11-20 do dziś
2259 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2014-11-20 do dziś
2346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-11-20 do dziś
2459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2014-11-20 do dziś
2574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-11-20 do dziś
2677 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2014-11-20 do dziś
2777 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2014-11-20 do dziś
2879 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2014-11-20 do dziś
2979 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2014-11-20 do dziś
3079 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2014-11-20 do dziś
3179 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2014-11-20 do dziś
3279 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2014-11-20 do dziś
3379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-11-20 do dziś
3447 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-11-20 do dziś
3582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-11-20 do dziś
3685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2014-11-20 do dziś
3785 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2014-11-20 do dziś
3885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-11-20 do dziś
3993 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2014-11-20 do dziś
4025 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-11-20 do dziś
4147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-11-20 do dziś
4247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-11-20 do dziś
4350 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2014-11-20 do dziś
4450 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2014-11-20 do dziś
4550 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2014-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2015 okres OD 20.11.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
2data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
3data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
4data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-08 do dziś
5data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-25 do dziś
6data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.11.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.11.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-08 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-25 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów