A-ART AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000530501
Numer REGON: 360097041
Numer NIP: 6263016680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-08-12
Sygnatura akt[RDF/557391/23/353]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-ART. AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2016-06-03 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 6 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2016-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.02.2014 R., NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY ULICY CHRZANOWSKIEGO 5/4, - REPERTORIUM A NUMER 1958/2014; 04.08.2014 R., REP. A NR 9938/2014, NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU PRZY ULICY CHRZANOWSKIEGO 5/4, - ZMIANA § 3UST.1;2014-11-14 do dziś
218.12.2020 R., REP. A NR 13531/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH GOŁĘBIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH GOŁĘBIEWSKI, UL. SŁOWACKIEGO 2, 87-800 WŁOCŁAWEK, ZMIANA: § 9 UST. 13, § 13 UST. 1 PKT 2, § 13 UST. 1 PKT 3, § 16 UST. 12021-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-11-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALWAS2014-11-14 do dziś
2. ImionaDANIEL MATEUSZ2014-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2014-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2014-11-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2014-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2014-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2014-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY- PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PRZYNAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU. 2. ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA DO POSZCZEGÓLNYCH SPRAW. 3. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE PROWADZIĆ BEZ UPRZEDNIEJ UCHWAŁY ZARZĄDU SPRAWY NIEPRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. 4. W UMOWIE MIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKIEM ZARZĄDU ORAZ W SPORZE Z NIM, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PEŁNOMOCNIK POWOŁANY UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALWAS2021-07-07 do dziś
2. ImionaDANIEL2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-11-14 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-11-14 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-11-14 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-11-14 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-11-14 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-11-14 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-11-14 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-11-14 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-14 do dziś
1077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-14 do dziś
1138 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2014-11-14 do dziś
1238 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2014-11-14 do dziś
1338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2014-11-14 do dziś
1445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-11-14 do dziś
1545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-14 do dziś
1645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-14 do dziś
1745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-11-14 do dziś
1845 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2014-11-14 do dziś
1945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-07-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2021-07-07 do dziś
238 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2021-07-07 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2021-07-07 do dziś
445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2021-07-07 do dziś
546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2021-07-07 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-07-07 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-07-07 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-07-07 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.03.2016 okres OD 14.11.2014 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
2data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-01 do dziś
4data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
5data złożenia 20.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-20 do dziś
6data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-26 do dziś
7data złożenia 07.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-07 do dziś
8data złożenia 12.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.11.2014 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-01 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-01 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-26 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-07 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.11.2014 DO 31.12.20152016-03-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-07 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów