DODO4STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000528207
Numer REGON: 142611363
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-09-02
Sygnatura akt[RDF/236207/20/845]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDODO4STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SOLEC nr domu 56 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDODO4STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU2015-08-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-08-31 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. TRZY LIPY nr domu 3 kod pocztowy 80-172 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-08-31 do dziś
21. Firma oddziałuDODO4STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PIĄTNICY PODUCHOWNEJ2018-10-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ŁOMŻYŃSKI gmina PIĄTNICA miejscowość PIĄTNICA PODUCHOWNA2018-10-10 do dziś
3. Adresmiejscowość PIĄTNICA PODUCHOWNA ulica UL. STAWISKOWSKA nr domu 7 kod pocztowy 18-421 poczta PIĄTNICA PODUCHOWNA kraj POLSKA 2018-10-10 do dziś
31. Firma oddziałuDODO4STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RZESZOWIE2018-10-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2018-10-10 do dziś
3. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica AL. TADEUSZA REJTANA nr domu 23 nr lokalu 1.2A kod pocztowy 35-326 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2018-10-10 do dziś
41. Firma oddziałuDODO4STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LUBLINIE2018-10-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2018-10-10 do dziś
3. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ZWIĄZKOWA nr domu 26 kod pocztowy 20-148 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2018-10-10 do dziś
51. Firma oddziałuDODO4STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2018-10-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2018-10-10 do dziś
3. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. MARKA KOTAŃSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 10-166 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2018-10-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.2014 R., NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE MICHAŁ DOMAŃSKI, AL. WASZYNGTONA 4 LOK. 5 REP. A NR 3653/20142014-10-21 do dziś
213.10.2017 R., REP. A NR 5646/2017, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE TEKSTU UMOWY W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEGO2018-02-23 do dziś
318.07.2018 R., REP. A NR 23186/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 I § 9 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU 16.08.2018 R., REP. A NR 26511/2018, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ TEKSTU JEDNOLITEGO W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2018-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-10-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE PODJĘTEJ UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 31 LIPCA 2014 PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TJ. PANIĄ DOROTĘ DROZDOWSKĄ-SZYMBORSKA I PANIĄ DOROTĘ SZATKOWSKĄ UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 31 LIPCA 2014 R. ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 3653/20142014-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDO & DO SZATKOWSKA SPÓŁKA JAWNA2014-10-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-10-21 do dziś
3. Numer w rejestrze0000365156 2014-10-21 do dziś
5. Numer REGON1426113632014-10-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZATKOWSKA2018-02-23 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDOWSKA SZYMBORSKA2018-02-23 do dziś
2. ImionaDOROTA2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2018-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2018-02-23 do dziś
2. ImionaEMIL ALEKSANDER2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały629 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.450,00 ZŁ2018-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMOWICZ2018-10-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA PATRYCJA2018-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały157 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.850,00 ZŁ2018-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego139300,00 ZŁ2018-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2014-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU2018-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZATKOWSKA2014-10-21 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDOWSKA SZYMBORSKA2014-10-21 do dziś
2. ImionaDOROTA2014-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2018-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2015-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-02-23 do dziś
259 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2018-02-23 do dziś
359 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-02-23 do dziś
459 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2018-02-23 do dziś
562 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-02-23 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2018-02-23 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-02-23 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-02-23 do dziś
970 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-14 do dziś
4data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów