BURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA PLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000526518
Numer REGON: 101851263
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/24606/20/312]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA PLUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIELUŃSKI gmina WIELUŃ miejscowość WIELUŃ2014-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELUŃ ulica ŚW. BARBARY nr domu 4 kod pocztowy 98-300 poczta WIELUŃ kraj POLSKA 2014-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.09.2014 NOTARIUSZ IWONA KARASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, REP. A NR 3516/20142014-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7315150662014-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000507872 2014-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSKA2014-10-08 do dziś
2. ImionaHALINA JANINA2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSKI2014-10-08 do dziś
2. ImionaROMAN ANDRZEJ2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSKI2014-10-08 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSKI2014-10-08 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMAN2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-10-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-10-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)2014-10-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-10-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO I JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2014-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCHACIŃSCY SPÓŁKA AKCYJNA2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7315150662014-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000507872 2014-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBURCHACIŃSKI2014-10-08 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMAN2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-10-08 do dziś
21. NazwiskoBURCHACIŃSKI2014-10-08 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-10-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-10-08 do dziś
247 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-08 do dziś
352 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-10-08 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-10-08 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-08 do dziś
620 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2014-10-08 do dziś
720 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH2014-10-08 do dziś
821 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-10-08 do dziś
921 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-10-08 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2015 okres OD 08.10.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
2data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
3data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-27 do dziś
4data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
5data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.10.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów