EZ PHONE MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000526235
Numer REGON: 147472239
Numer NIP: 5272723092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-09
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-05-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/25306/24/92]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEZ PHONE MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-08-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA nr domu 10 nr lokalu 73 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2014 R., REP. A NR 4823/2013, NOTARIUSZ FILIP SZPECHT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. LWOWSKA 15 LOK. 7.2014-10-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19/01/2015, NOTARIUSZ FILIP SZPECHT, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JAKUB BUDZISZEWSKI NOTARIUSZ FILIP SZPECHT SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE UL. LWOWSKA 15 LOK. 7, NUMER REP. A NR 208/2015; ZMIANA ART. 2 I ART. 6; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2015-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIK HOLDING GMBH2023-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2023-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-10-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKADUK2024-05-06 do dziś
2. ImionaTARAS2024-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEHMKUHL2024-05-06 do dziś
2. ImionaHEIKO HENDRIK2024-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2015-02-27 do dziś
227 31 Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH2015-02-27 do dziś
347 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-27 do dziś
461 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-02-27 do dziś
561 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2015-02-27 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-02-27 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-02-27 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-02-27 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-27 do dziś
1096 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2016 okres OD 08.09.2014 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
2data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-03 do dziś
3data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-01 do dziś
4data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
5data złożenia 16.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
6data złożenia 07.03.2024 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-03-07 do dziś
7data złożenia 07.03.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-03-07 do dziś
8data złożenia 07.03.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-07 do dziś
9data złożenia 07.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.09.2014 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-03-07 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-03-07 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-07 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.09.2014 DO 31.12.20152017-02-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów