ARTIGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000525884
Numer REGON: 147461260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-01-18
Sygnatura akt[RDF/275001/21/855]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIGLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TARGOWA nr domu 69 nr lokalu 4 kod pocztowy 03-729 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-10-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@ARTIGLO.PL2014-10-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTIGLO.PL2014-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.08.2014 R. SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIUSZA SOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7297/20142014-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-10-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2014-10-07 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ JAKUB2014-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH2014-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKERRIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460202512014-10-07 do dziś
4. Numer KRS0000412151 2014-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH2014-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTENKIEL2014-10-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁOTYCH2014-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2014-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2014-10-07 do dziś
227 31 Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH2014-10-07 do dziś
327 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2014-10-07 do dziś
427 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2014-10-07 do dziś
527 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2014-10-07 do dziś
628 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-10-07 do dziś
733 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2014-10-07 do dziś
833 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2014-10-07 do dziś
933 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-10-07 do dziś
1033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2014-10-07 do dziś
1146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-10-07 do dziś
1218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2014-10-07 do dziś
1346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-10-07 do dziś
1446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2014-10-07 do dziś
1546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-10-07 do dziś
1646 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2014-10-07 do dziś
1747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-07 do dziś
1847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-07 do dziś
1947 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-07 do dziś
2047 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-07 do dziś
2147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-10-07 do dziś
2247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2014-10-07 do dziś
2318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2014-10-07 do dziś
2453 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2014-10-07 do dziś
2558 13 Z WYDAWANIE GAZET2014-10-07 do dziś
2658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2014-10-07 do dziś
2758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2014-10-07 do dziś
2858 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2014-10-07 do dziś
2958 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-10-07 do dziś
3061 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2014-10-07 do dziś
3161 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2014-10-07 do dziś
3261 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2014-10-07 do dziś
3361 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2014-10-07 do dziś
3418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2014-10-07 do dziś
3562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-10-07 do dziś
3662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-10-07 do dziś
3762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-10-07 do dziś
3862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-10-07 do dziś
3963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-10-07 do dziś
4063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-10-07 do dziś
4163 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2014-10-07 do dziś
4263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-07 do dziś
4364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-10-07 do dziś
4464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-10-07 do dziś
4526 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2014-10-07 do dziś
4666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-10-07 do dziś
4768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-10-07 do dziś
4868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-07 do dziś
4969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2014-10-07 do dziś
5070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-10-07 do dziś
5170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-10-07 do dziś
5271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-10-07 do dziś
5373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-10-07 do dziś
5473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2014-10-07 do dziś
5573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2014-10-07 do dziś
5626 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2014-10-07 do dziś
5773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-10-07 do dziś
5873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-10-07 do dziś
5973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-10-07 do dziś
6074 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-10-07 do dziś
6174 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2014-10-07 do dziś
6274 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2014-10-07 do dziś
6374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-07 do dziś
6477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-10-07 do dziś
6582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-10-07 do dziś
6682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2014-10-07 do dziś
6726 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-10-07 do dziś
6882 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALLCENTER)2014-10-07 do dziś
6982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-10-07 do dziś
7082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-10-07 do dziś
7195 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2014-10-07 do dziś
7295 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2014-10-07 do dziś
7326 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2014-10-07 do dziś
7426 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2014-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2016 okres OD 27.08.2014 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2data złożenia 18.01.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-18 do dziś
3data złożenia 18.01.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-01-18 do dziś
4data złożenia 18.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-18 do dziś
5data złożenia 18.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 08.07.20192021-01-18 do dziś
6data złożenia 18.01.2021 okres OD 09.07.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.08.2014 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-01-18 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 08.07.20192021-01-18 do dziś
6OD 09.07.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.08.2014 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 09.07.2019 ROKU AKT NOTARIALNY REP. A 3089/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JÓZEFA WADOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO 3 LOK. 1,2019-08-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATORZY SĄ UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI2019-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSZYMAŃSKI2019-08-05 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ JAKUB2019-08-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-05 do dziś
21. NazwiskoSZTENKIEL2019-08-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-08-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów