ASTREYA CONSULTANCY IRELAND LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000522853
Numer REGON: 147418731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-11-22
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/75419/18/763]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2014-09-09 do dziś
3. NazwaASTREYA CONSULTANCY IRELAND LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE2014-09-09 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejASTREYA CONSULTANCY IRELAND LIMITED2014-09-09 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoNAZWA REJESTRU: KRAJOWY REJESTR SPÓŁEK (ANG. COMPANIES REGISTRATION OFFICE, IRL. AN OIFIG UM CHLÁRÚ CUIDEEACHTAÍ) NUMER W REJESTRZE: 481664 ORGAN PROWADZĄCY REJESTR: URZĄD REJESTROWY SPÓŁEK (REGISTRAR OF COMPANIES)2014-09-09 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO IRLANDZKIE2014-09-09 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-09 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-09-09 do dziś
2. Adres odres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica PRZYOKOPOWA nr domu 33 kod pocztowy 01-208 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-09-09 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj IRLANDIA jednostka podziału terytorialnego HRABSTWO miejscowość DUBLIN ulica MARINE HOUSE, CLANWILLIAM COURT nr domu nr lokalu kod pocztowy poczta DUBLIN 2 2014-09-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKWORUM CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE DO PODJĘCIA DECYZJI WYNOSI - O ILE CZŁONKOWIE ZARZĄDU NIE USTALĄ INACZEJ - DWÓCH. BEZ PISEMNEJ ZGODY 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI NIE MOGĄ ZOSTAĆ PODJĘTE ŻADNE DECYZJE DOTYCZĄCE NASTĘPUJĄCYCH KWESTII: - ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW; - ZAKŁADANIE I ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH; - ZAPEWNIANIE WSZELKICH FORM FINANSOWANIA - POŻYCZKI, INWESTYCJE KAPITAŁOWE ITD. - ZAKŁADANIE LUB ZMIANA WSZELKICH PODMIOTÓW PRAWNYCH; - FUZJE I PRZEJĘCIA ORAZ WSZYSTKIE TRANSAKCJE NA RYNKU KAPITAŁOWYM; - ZAWIERANIE WSZELKICH UMÓW LUB WYDATKI KAPITAŁOWE O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1000 EURO.2014-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARRELL2014-09-09 do dziś
2. ImionaALBERT JOHN2014-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentujacymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFREELAND2014-09-09 do dziś
2. ImionaJEFFREY THOMAS2014-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentujacymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILLER2018-04-11 do dziś
2. ImionaEDWIN2018-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentujacymCZŁONEK ZARZĄDU2018-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoFREELAND2014-09-09 do dziś
2. ImionaJEFFREY THOMAS2014-09-09 do dziś
21. NazwiskoCHOW2015-05-20 do dziś
2. ImionaSHIRLEY2015-05-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
262 03 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
362 09 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
463 11 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
563 12 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
695 11 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
795 12 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
868 10 Z NABYWANIE ORAZ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI, PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH INNYCH TRANSAKCJI KONIECZNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU LUB DLA ROZWOJU BĄDŹ WYKORZYSTANIA MAJĄTKU ODDZIAŁU2014-09-09 do dziś
968 20 Z NABYWANIE ORAZ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI, PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH INNYCH TRANSAKCJI KONIECZNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU LUB DLA ROZWOJU BĄDŹ WYKORZYSTANIA MAJĄTKU ODDZIAŁU2014-09-09 do dziś
1077 11 Z NABYWANIE ORAZ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI, PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH INNYCH TRANSAKCJI KONIECZNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU LUB DLA ROZWOJU BĄDŹ WYKORZYSTANIA MAJĄTKU ODDZIAŁU2014-09-09 do dziś
1177 12 Z NABYWANIE ORAZ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI, PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH INNYCH TRANSAKCJI KONIECZNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU LUB DLA ROZWOJU BĄDŹ WYKORZYSTANIA MAJĄTKU ODDZIAŁU2014-09-09 do dziś
1270 22 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
1347 91 Z NABYWANIE ORAZ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI, PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH INNYCH TRANSAKCJI KONIECZNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU LUB DLA ROZWOJU BĄDŹ WYKORZYSTANIA MAJĄTKU ODDZIAŁU2014-09-09 do dziś
1447 99 Z NABYWANIE ORAZ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI, PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH INNYCH TRANSAKCJI KONIECZNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU LUB DLA ROZWOJU BĄDŹ WYKORZYSTANIA MAJĄTKU ODDZIAŁU2014-09-09 do dziś
1558 19 Z NABYWANIE ORAZ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI, PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH INNYCH TRANSAKCJI KONIECZNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU LUB DLA ROZWOJU BĄDŹ WYKORZYSTANIA MAJĄTKU ODDZIAŁU2014-09-09 do dziś
1647 19 Z NABYWANIE ORAZ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI, PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ DOKONYWANIE WSZELKICH INNYCH TRANSAKCJI KONIECZNYCH DLA DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU LUB DLA ROZWOJU BĄDŹ WYKORZYSTANIA MAJĄTKU ODDZIAŁU2014-09-09 do dziś
1774 10 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NABYWANIEM, OCHRONĄ, PRZEDŁUŻANIEM LUB ODNAWIANIEM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE, WYDATKOWANIE, WYTWARZANIE LUB UDZIELANIE PRAW W ODNIESIENIU DO NICH2014-09-09 do dziś
1874 90 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NABYWANIEM, OCHRONĄ, PRZEDŁUŻANIEM LUB ODNAWIANIEM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE, WYDATKOWANIE, WYTWARZANIE LUB UDZIELANIE PRAW W ODNIESIENIU DO NICH2014-09-09 do dziś
1990 03 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NABYWANIEM, OCHRONĄ, PRZEDŁUŻANIEM LUB ODNAWIANIEM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE, WYDATKOWANIE, WYTWARZANIE LUB UDZIELANIE PRAW W ODNIESIENIU DO NICH2014-09-09 do dziś
2077 40 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z NABYWANIEM, OCHRONĄ, PRZEDŁUŻANIEM LUB ODNAWIANIEM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE, WYDATKOWANIE, WYTWARZANIE LUB UDZIELANIE PRAW W ODNIESIENIU DO NICH2014-09-09 do dziś
2169 20 Z WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
2282 11 Z WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
2385 59 B USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
2482 19 Z WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
2573 11 Z WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
2673 12 A WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
2773 12 B WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
2873 12 C WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
2973 12 D WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
3073 20 Z WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
3177 33 Z WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
3246 51 Z WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
3346 52 Z WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
3461 10 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
3547 41 Z WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
3647 42 Z WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
3747 43 Z WSZELKA INNA DZIAŁALNOŚĆ REALIZOWANA W INTERESIE ODDZIAŁU, W TYM OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA2014-09-09 do dziś
3841 10 Z BUDOWNICTWO2014-09-09 do dziś
3941 20 Z BUDOWNICTWO2014-09-09 do dziś
4042 1 BUDOWNICTWO2014-09-09 do dziś
4142 2 BUDOWNICTWO2014-09-09 do dziś
4242 9 BUDOWNICTWO2014-09-09 do dziś
4343 1 BUDOWNICTWO2014-09-09 do dziś
4443 2 BUDOWNICTWO2014-09-09 do dziś
4561 20 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
4643 9 BUDOWNICTWO2014-09-09 do dziś
4761 30 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
4861 90 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
4962 01 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
5058 29 Z USŁUGI DORADZTWA I WSPARCIA W ZAKRESIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU ORAZ IT, W TYM ZARZĄDZANIE PROEJKATMIIT2014-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.12.2016 okres OD 09.09.2014 DO 30.06.20152017-01-03 do dziś
2data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.09.2014 DO 30.06.20152017-01-03 do dziś
2OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-04-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów