L&K MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000522182
Numer REGON: 061729140
Numer NIP: 7123289792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2024-02-05
Sygnatura akt[RDF/579483/24/523]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL&K MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2014-09-11 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica SZMARAGDOWA nr domu 24 nr lokalu 2 kod pocztowy 20-570 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2014-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.07.2014 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 2045/2014, NOTARIUSZ BRYGIDA NIZIO, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE.2014-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUK2014-09-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900, 00 ZŁ.2014-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST SKUTECZNIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO PROKURENTA.2014-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRUK2014-09-11 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTRUK2014-09-11 do dziś
2. ImionaKONR AD PAWEŁ2014-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMIOSTNA O USTAWOWYM ZAKRESIE UMOCOWANIA ZA WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI WYMIENIONYCH ENUMERATYWNIE W ART. 109 ZE ZNACZKIEM 3 KODEKSU CYWILNEGO.2014-09-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2014-09-11 do dziś
246 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2014-09-11 do dziś
346 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2014-09-11 do dziś
446 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-09-11 do dziś
546 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2014-09-11 do dziś
646 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2014-09-11 do dziś
746 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-09-11 do dziś
847 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-11 do dziś
947 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-11 do dziś
1047 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-11 do dziś
1147 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-11 do dziś
1210 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2014-09-11 do dziś
1347 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2014-09-11 do dziś
1449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-09-11 do dziś
1552 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2014-09-11 do dziś
1652 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-09-11 do dziś
1756 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-09-11 do dziś
1856 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2014-09-11 do dziś
1956 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-09-11 do dziś
2073 1 REKLAMA2014-09-11 do dziś
2181 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-09-11 do dziś
2210 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH2014-09-11 do dziś
2310 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2014-09-11 do dziś
2411 PRODUKCJA NAPOJÓW2014-09-11 do dziś
2541 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-09-11 do dziś
2641 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-09-11 do dziś
2743 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-09-11 do dziś
2843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2018 okres OD 11.09.2014 DO 31.12.20142018-08-19 do dziś
2data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-19 do dziś
3data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-19 do dziś
4data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
5data złożenia 18.08.2018 okres OD 11.09.2014 DO 31.12.20142018-08-19 do dziś
6data złożenia 18.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-19 do dziś
7data złożenia 18.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-19 do dziś
8data złożenia 18.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
9data złożenia 19.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-19 do dziś
10data złożenia 19.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-19 do dziś
11data złożenia 19.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
12data złożenia 19.08.2018 okres OD 11.09.2014 DO 31.12.20142018-08-19 do dziś
13data złożenia 27.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-27 do dziś
14data złożenia 27.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-27 do dziś
15data złożenia 27.11.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-11-27 do dziś
16data złożenia 14.01.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-14 do dziś
17data złożenia 27.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-27 do dziś
18data złożenia 05.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.09.2014 DO 31.12.20142018-08-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
5OD 11.09.2014 DO 31.12.20142018-08-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
12OD 11.09.2014 DO 31.12.20142018-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.09.2014 DO 31.12.20142018-08-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
5OD 11.09.2014 DO 31.12.20142018-08-19 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
12OD 11.09.2014 DO 31.12.20142018-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów