ARTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000521774
Numer REGON: 022489930
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-07-09
Sygnatura akt[RDF/314069/21/505]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina GŁOGÓW miejscowość GŁOGÓW2014-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOGÓW ulica PIASTOWSKA nr domu 5 kod pocztowy 67-200 poczta GŁOGÓW kraj POLSKA 2014-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.08.2014 R. NOTARIUSZ BARTOSZ WĄSIK KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KIEŁBAŚNICZEJ 7A/1U, REPERTORIUM A NR 1404/20142014-09-03 do dziś
231.12.2014 R., NOTARIUSZ BARTOSZ WĄSIK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KIEŁBAŚNICZA 7A/1U, REPERTORIUM A NR 2254/2014 § 82015-03-30 do dziś
319.12.2016 R. REP. A NR 4260/2016, NOTARIUSZ JERZY ZDZISŁAW SOBCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOGOWIE UL. STAROWAŁOWA 1. ZMIENIONO §8 UMOWY SPÓŁKI.2017-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaART. DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224635622014-09-03 do dziś
4. Numer KRS0000518430 2014-09-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2014-09-03 do dziś
2. ImionaARTUR2014-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2014-09-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego171.000,00 ZŁ2017-02-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego57.500,00 ZŁ2017-02-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-02-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego113.500 ZŁ2015-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-03-30 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2014-09-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2014-09-03 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2014-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-09-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2014-09-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego161.200,00 ZŁ2017-02-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego57.500,00 ZŁ2017-02-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-02-27 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego103.700 ZŁ2015-03-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2015-03-30 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2014-09-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-09-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTAIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - ARTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI ARTUR RATAJCZAK - PREZES ZARZĄDU.2014-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224635622014-09-03 do dziś
4. Numer KRS0000518430 2014-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-30 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-03-30 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-30 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-03-30 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-03-30 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-03-30 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-03-30 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-03-30 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-03-30 do dziś
1043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-14 do dziś
2data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
7data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów