TETRIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000519489
Numer REGON: 147381264
Numer NIP: 5252593166
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2024-04-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/17141/24/304]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147381264 NIP 52525931662014-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTETRIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC EUROPEJSKI nr domu 1 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.07.2014 R., REP. Z NR 2955/2014 SPORZĄDZONY PRZEZ MILENĘ STEMPIEŃ-JACHOWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ALEI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NR 57 LOK. 1.2014-08-13 do dziś
227.01.2015 R., REP. A NR 355/2015, MAGDALENA DUBICKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY AL. KOMISJI NARODOWEJ 85 LOK. 88 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘTO JEGO NOWE BRZMIENIE2015-02-11 do dziś
304.11.2016 R., REP. A NR 12222/2016, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 2 UST. 1 I 2; § 5 UST. 1 I 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2016-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000 ZŁOTYCH2023-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTETRIS PROJECTS LIMITED2018-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200.000 ZŁOTYCH2017-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2500000,00 ZŁ2023-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.2014-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSZKOWSKA ŚWIĄDER2023-11-16 do dziś
2. ImionaHANNA IZABELA2023-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALARCZYK ARCIDIACONO2023-11-16 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2023-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMBOWICZ2023-08-09 do dziś
2. ImionaANETA ELŻBIETA2023-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIŃSKI2023-08-09 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYLER2015-05-21 do dziś
2. ImionaBERNARD DRAKE2018-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaEBURDERIE2015-05-21 do dziś
2. ImionaFRANCK PIERRE2018-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-12-30 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-12-30 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-12-30 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-12-30 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-12-30 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-12-30 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-12-30 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-30 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2014-12-30 do dziś
1066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2016 okres OD 28.07.2014 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2data złożenia 21.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
3data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
7data złożenia 04.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
8data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.07.2014 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.07.2014 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów