HESTER DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000519206
Numer REGON: 022467940
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-07-12
Sygnatura akt[RDF/314644/21/119]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHESTER DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina PIESZYCE miejscowość PIESZYCE2014-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość PIESZYCE ulica SIENKIEWICZA nr domu 7 kod pocztowy 58-250 poczta PIESZYCE kraj POLSKA 2014-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 10.07.2014 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KAROLINĘ WARCZAK - MAŃDZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZE WARCZAK - MAŃDZIAK & JANICKA SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. GWIAŹDZISTA 64 LOK. 28/1, REP. A NR 1443/2014.2014-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFTOWICZ2014-08-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2014-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-08-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-08-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50000, 00 ZŁ2014-08-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50000, 00 ZŁ2014-08-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50000, 00 ZŁ2014-08-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-08-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAFTOWICZ2014-08-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2014-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2014-08-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-08-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50000, 00 ZŁ2014-08-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50000, 00 ZŁ2014-08-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50000, 50 ZŁ2014-08-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-08-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHESTER DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224399312014-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000514936 2014-08-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST SPÓŁKA HESTER DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W PIESZYCACH, KTÓREJ SPOSÓB REPREZENTACJI JEST NASTĘPUJĄCY: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2014-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHESTER DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224399312014-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000514936 2014-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoAFTOWICZ2014-08-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2014-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-06 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2014-08-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2014-08-06 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-08-06 do dziś
352 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-08-06 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2014-08-06 do dziś
549 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2014-08-06 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-08-06 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-08-06 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2014-08-06 do dziś
932 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-06 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2014-08-06 do dziś
1147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-06 do dziś
1278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2014-08-06 do dziś
1345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-08-06 do dziś
1445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-08-06 do dziś
1549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-08-06 do dziś
1677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2015 okres OD 06.08.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
3data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-24 do dziś
9data złożenia 24.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-24 do dziś
10data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.08.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów