DOBRY PRZEPIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000519000
Numer REGON: 321554030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-01-24
Sygnatura akt[RDF/187163/20/560]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY PRZEPIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2014-08-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica ZWYCIĘSTWA nr domu 190 nr lokalu 129 kod pocztowy 75-611 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2014-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 LIPCA 2014 ROKU, NOTARIUSZ MACIEJ LISIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA MARIA LISIECKA MACIEJ LISIECKI SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 5820/20142014-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODZIAK2014-08-05 do dziś
2. ImionaJOANNA AGNIESZKA2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500 ZŁ2014-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁACNA2014-08-05 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500 ZŁ2014-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-08-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2014-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHODZIAK2014-08-05 do dziś
2. ImionaJOANNA AGNIESZKA2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁACNA2014-08-05 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2014-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2014-08-05 do dziś
210 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2014-08-05 do dziś
310 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2014-08-05 do dziś
410 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2014-08-05 do dziś
510 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2014-08-05 do dziś
610 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-05 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-08-05 do dziś
847 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-05 do dziś
947 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-05 do dziś
1047 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-05 do dziś
1147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-05 do dziś
1210 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2014-08-05 do dziś
1347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-05 do dziś
1456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-08-05 do dziś
1556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-08-05 do dziś
1656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-08-05 do dziś
1756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-08-05 do dziś
1856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-08-05 do dziś
1982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2014-08-05 do dziś
2085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-08-05 do dziś
2185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-08-05 do dziś
2210 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2014-08-05 do dziś
2310 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2014-08-05 do dziś
2410 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2014-08-05 do dziś
2510 52 Z PRODUKCJA LODÓW2014-08-05 do dziś
2610 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2014-08-05 do dziś
2710 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2014-08-05 do dziś
2810 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2014-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2015 okres OD 22.07.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
2data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
11data złożenia 04.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.07.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.07.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów