EMSO MOCHNACKI SOBECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000518011
Numer REGON: 147344300
Numer NIP: 1182100422
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-02-08
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/6680/22/608]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMSO MOCHNACKI SOBECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI2021-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 164 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2021-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 CZERWCA 2014 R., REP. A NR 1578/14, NOTARIUSZ LUIZA KWAŚNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA LUIZA KWAŚNICKA NOTARIUSZ BOŻENA STROJNOWSKA NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWOWIEJSKA 5 LOK. 13, 00-643 WARSZAWA ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R., REP. A NR 1889/2014, NOTARIUSZ LUIZA KWAŚNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA LUIZA KWAŚNICKA NOTARIUSZ BOŻENA STROJNOWSKA NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWOWIEJSKA 5 LOK. 13, 00-643 WARSZAWA - W § 6 PKT. 1 DODANO LIT. FFF2014-07-25 do dziś
206.05.2021 R., REP. A NR 1287/2021, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA BUKS, ŁOMIANKI, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2021-05-26 do dziś
303.02.2022 R., REP. A NR 409/2022, KANCELARIA NOTARIALNA RENATA ŻURAWSKA, OŻARÓW MAZOWIECKI, ZMIANA §2, §7, §8, §11, §16, §172022-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-25 do dziś
4. Numer KRS0000512685 2014-07-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCHNACKA2015-12-31 do dziś
2. ImionaDOROTA MAGDALENA2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250 ZŁ2022-02-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250 ZŁ2022-02-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2015-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-12-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego250 ZŁ2022-02-08 do dziś
1750 ZŁ2022-02-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-02-08 do dziś
NIE2022-02-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBECKI2022-02-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2022-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBECKA2022-02-08 do dziś
2. ImionaANETA IWONA2022-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-02-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej250 ZŁ2022-02-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego250 ZŁ2022-02-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego250 ZŁ2022-02-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-02-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOCHNACKI2022-02-08 do dziś
2. ImionaMARCIN ALEKSANDER2022-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-02-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA EMSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA EMSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: MARIUSZ PIOTR SOBECKI - PREZES ZARZĄDU, MARCIN ALEKSANDER MOCHNACKI - CZŁONEK ZARZĄDU.2014-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2014-07-25 do dziś
246 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2014-07-25 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-07-25 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-07-25 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-07-25 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-07-25 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-07-25 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2014-07-25 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2014-07-25 do dziś
1046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2015 okres OD 25.07.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2data złożenia 03.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
5data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
6data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.07.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów