BOHUŃ & BOHUŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000517830
Numer REGON: 321553265
Numer NIP: 8522608756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-06-04
Sygnatura akt[RDF/295886/21/179]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2014-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOHUŃ & BOHUŃ SPÓŁKA JAWNA2014-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość MIERZYN2016-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość MIERZYN ulica UL. ELŻBIETY nr domu 4 kod pocztowy 72-006 poczta MIERZYN kraj POLSKA 2016-06-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BOHUN-BOHUN.PL2016-06-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MEBLE-PRODUKCJA.PL2016-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110 LIPCA 2014 R.2014-07-24 do dziś
224 MAJA 2016 R. ZMIANA §2 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.2016-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHUŃ2014-07-24 do dziś
2. ImionaRYSZARD2014-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHUŃ2014-07-24 do dziś
2. ImionaDANIEL BOGUSŁAW2014-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2014-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHUŃ2014-07-24 do dziś
2. ImionaRYSZARD2014-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHUŃ2014-07-24 do dziś
2. ImionaDANIEL BOGUSŁAW2014-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2014-07-24 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-07-24 do dziś
346 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2014-07-24 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-07-24 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-07-24 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-07-24 do dziś
795 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2014-07-24 do dziś
816 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2014-07-24 do dziś
930 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2014-07-24 do dziś
1031 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2014-07-24 do dziś
1131 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2014-07-24 do dziś
1231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2014-07-24 do dziś
1333 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2014-07-24 do dziś
1443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-07-24 do dziś
1543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów