CULLEN CLEANING UNLIMITED SPÓŁKA Z NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000516794
Numer REGON: 161597734
Numer NIP: 2010000801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/444250/22/565]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2014-07-14 do dziś
3. NazwaCULLEN CLEANING UNLIMITED SPÓŁKA Z NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2015-03-24 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejCULLEN CLEANING UNLIMITED UNLIMITED COMPANY2018-01-17 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoTHE COMPANIES REGISTRATION OFFICE - AN OIFIG UM CHLARU CUIDEACHTAI 0150874 THE COMPANIES REGISTRATION OFFICE - AN OIFIG UM CHLARU CUIDEACHTAI2018-01-17 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-14 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina SKARBIMIERZ miejscowość SKARBIMIERZ-OSIEDLE2016-10-28 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość SKARBIMIERZ-OSIEDLE ulica UL. TOPOLOWA nr domu 19 kod pocztowy 49-318 poczta SKARBIMIERZ-OSIEDLE kraj POLSKA 2016-10-28 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj IRLANDIA jednostka podziału terytorialnego HRABSTWO DUBLIN miejscowość DUBLIN 11 ulica UNIT 14, BALLYCOOLIN ROAD nr domu nr lokalu kod pocztowy —— poczta —— 2018-01-17 do dziś
4. Adres poczty elektronicznejINFO@CCSCLEANING.COM2014-07-14 do dziś
5. Adres strony internetowejWWW.CCSCLEANING.COM2014-07-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEDNOOSOBOWO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2014-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCULLEN2014-07-14 do dziś
2. ImionaDAVID2014-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCULLEN2014-07-14 do dziś
2. ImionaLOUISE2014-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-07-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCULLEN2014-07-14 do dziś
2. ImionaFRANKIE2014-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoFLANNERY2020-01-24 do dziś
2. ImionaBRIAN PATRICK2020-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2014-07-14 do dziś
281 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2014-07-14 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-07-14 do dziś
481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-06-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-06-03 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-03 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-06-03 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-06-03 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-06-03 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.12.2018 okres OD 14.07.2014 DO 31.12.20152018-12-20 do dziś
2data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
3data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
4data złożenia 04.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-04 do dziś
5data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-13 do dziś
6data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-13 do dziś
7data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-13 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów