GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH G.DYDZIŃSKA, E.SZEWALJE, B.SZOSTAK I PARTNERZY

Stan na dzień 2024-02-26 godz. 08:46:08
Numer KRS: 0000515995
Numer REGON: 510869980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-10
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-02-08
Sygnatura akt[RDF/579957/24/67]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2014-07-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510869980 NIP 74316740432014-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH G.DYDZIŃSKA, E.SZEWALJE, B.SZOSTAK I PARTNERZY2014-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina LIDZBARK WARMIŃSKI miejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI2014-07-10 do dziś
2. Adresmiejscowość LIDZBARK WARMIŃSKI ulica 11-TEGO LISTOPADA nr domu 15 kod pocztowy 11-100 poczta LIDZBARK WARMIŃSKI kraj POLSKA 2014-07-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPIELEGNIARKI@CSO.PL2014-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.05.2014 R. UCHWAŁĄ NR 3/2014 Z DNIA 01.07.2014 R. ZMIENIONO § 62014-07-10 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 2/2016 Z DNIA 01.04.2016 R. ZMIENIONO: WSTĘP, §6 UMOWY SPÓŁKI.2016-05-19 do dziś
3UCHWAŁĄ PARTNERÓW NR 1/2017 Z DNIA 19.01.2017 R. ZMIENIONO § 8 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2017-03-02 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 2/2020 Z DNIA 01.09.2020R. ZMIENIONO §6, §8 UMOWY SPÓŁKI.2020-12-08 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 1/2022 Z DNIA 05.12.2022R. ORAZ Z DNIA 25.01.2023R. ZMIENIONO §6 I §8 UMOWY SPÓŁKI2023-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-07-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 551 § 2 KSH PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ CYWILNĄ GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH G.DYDZIŃSKA, E.SZEWALJE, B.SZOSTAK I PARTNERZY -ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.05.2014 R. REP. A NR 2595/20142014-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoDOBRZENIECKA2014-07-10 do dziś
2. ImionaAGATA ANITA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-07-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-10 do dziś
2
1. NazwiskoWITEK2014-07-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-07-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-10 do dziś
3
1. NazwiskoDYDZIŃSKA2014-07-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-07-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-10 do dziś
4
1. NazwiskoSZEWALJE2014-07-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DOROTA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-07-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-10 do dziś
5
1. NazwiskoKOWALEWSKA2014-07-10 do dziś
2. ImionaIRENA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-07-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-10 do dziś
6
1. NazwiskoSZOSTAK2014-07-10 do dziś
2. ImionaBEATA TERESA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2014-07-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-10 do dziś
7
1. NazwiskoPARZYCH2020-12-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IRENA2020-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-08 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-12-08 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-08 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-08 do dziś
8
1. NazwiskoMILEWSKA2020-12-08 do dziś
2. ImionaEDYTA ANNA2020-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-08 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-12-08 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-12-08 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA DWUOSOBOWA2014-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYDZIŃSKA2014-07-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWALJE2014-07-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DOROTA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTAK2014-07-10 do dziś
2. ImionaBEATA TERESA2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2016-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów