ARTCOMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000515797
Numer REGON: 147316781
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-11-25
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/51747/21/909]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTCOMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARYWILSKA nr domu 36 kod pocztowy 03-228 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-07-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ARTCOMFORT.PL2014-07-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTCOMFORT.PL2014-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.06.2014, NOTARIUSZ ANETA WILKOWSKA-PŁÓCIENNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RADZYMINIE, UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 2B LOK. 9, REP. A NR 2160/2014.2014-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUENTY LIMITED2014-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000 ZŁOTYCH2014-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSZKIEWICZ2014-07-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2014-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁOTYCH2014-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANUSZKIEWICZ2014-07-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2014-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2014-07-04 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-07-04 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2014-07-04 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2014-07-04 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2014-07-04 do dziś
633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2014-07-04 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-07-04 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-07-04 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-07-04 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2015 okres OD 06.06.2014 DO 31.03.20152015-11-04 do dziś
2data złożenia 19.02.2018 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162018-02-26 do dziś
3data złożenia 19.02.2018 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-03-29 do dziś
4data złożenia 28.11.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-07 do dziś
5data złożenia 21.02.2020 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192020-02-21 do dziś
6data złożenia 20.11.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-02 do dziś
7data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212021-11-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2014 DO 31.03.20152015-11-04 do dziś
2OD 01.04.2015 DO 31.03.20162018-02-26 do dziś
3OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-03-29 do dziś
4OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-07 do dziś
5OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-02 do dziś
6OD 01.04.2020 DO 31.12.20212021-11-25 do dziś
7OD 01.04.2018 DO 31.03.20192020-02-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.06.2014 DO 31.03.20152015-11-04 do dziś
2OD 01.04.2015 DO 31.03.20162018-02-26 do dziś
3OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-03-29 do dziś
4OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-12-07 do dziś
5OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-12-02 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20212021-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów