INTEGRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000515087
Numer REGON: 300578586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-05-11
Sygnatura akt[RDF/380476/22/189]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 79A kod pocztowy 60-529 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.06. 2014 R., NOTARIUSZ LILIANNA DREWNIAK-ŻABA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4501/2014.2014-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-07-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 1 KSH SPÓŁKI Z O.O. POD FIRMĄ: „INTEGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4.06.2014 R., UMIESZCZONEJ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA LILIANNĘ DREWNIAK-ŻABA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4501/2014.2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„INTEGRO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-07-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000280313 2014-07-01 do dziś
5. Numer REGON3005785862014-07-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2014-07-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIAN2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUTRO2014-07-01 do dziś
2. ImionaADAM SZCZEPAN2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZERA2014-07-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ STANISŁAW2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUREK2014-07-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROBERT2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-07-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-07-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2014-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12.450,00 ZŁ2014-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2014-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3026580712014-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000498989 2014-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2014-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2014-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3026580712014-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000498989 2014-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-07-01 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2014-07-01 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2014-07-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-07-01 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-07-01 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-07-01 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-07-01 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-07-01 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-01 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2015 okres OD 01.07.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
2data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
3data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
4data złożenia 11.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5data złożenia 31.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
6data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
7data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
6OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów