ENDIVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000508910
Numer REGON: 123050623
Numer NIP: 6751497990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-05-11
Sygnatura akt[RDF/380341/22/210]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 123050623 NIP 67514979902014-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDIVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2014-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KIELECKA nr domu 25A nr lokalu 24 kod pocztowy 31-523 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuENDIVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BUSKU-ZDRÓJ2016-04-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat BUSKI gmina BUSKO-ZDRÓJ miejscowość BUSKO-ZDRÓJ2016-04-07 do dziś
3. Adresmiejscowość BUSKO-ZDRÓJ ulica UL. BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 116 kod pocztowy 28-100 poczta BUSKO-ZDRÓJ kraj POLSKA 2016-04-07 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.03.2014 R., REPERTORIUM A NR 1870/2014, ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SYLWII BARUTOWICZ - WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2014-05-12 do dziś
214.01.2015 R., REP. A NR 382/2015, NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA, KANCELARIA NOTARILANA W KRAKOWIE. ZMIENIONO: §7 UST.1, §8.2015-02-06 do dziś
311 MARCA 2015R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA, REP. A NR 3508/2015, ZMIANA W § 12 UST.1, § 19 UST.1 - DODANIE PKT 14, § 25 UST.22015-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALACZ2014-05-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ZBIGNIEW2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.547 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.350,00 ZŁ2017-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2014-05-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały913 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.650 ZŁ2016-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-04-07 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2016-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000 ZŁ2016-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2015-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 ZŁ2015-02-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONYCH JEST CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2015-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-04-07 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2016-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALACZ2014-05-12 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN ZBIGNIEW2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2014-05-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2015-02-06 do dziś
226 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2015-02-06 do dziś
326 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-02-06 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-02-06 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-06 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-02-06 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-02-06 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-02-06 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-06 do dziś
1095 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2015 okres OD 03.03.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2data złożenia 23.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
3data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
4data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
5data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
6data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-11 do dziś
7data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.03.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.03.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów