CUPRUM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000508852
Numer REGON: 022416410
Numer NIP: 6922506490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[RDF/406986/22/223]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUPRUM-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2014-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBIN ulica M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 70 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA 2014-10-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDTDROZDZ@GMAIL.COM2014-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.04.2014 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NUMER 2274/2014 NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE - ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI2014-05-13 do dziś
203.02.2016R. REP. NR 786/2016, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE: - ZMIENIONO: § 7.1, § 8.1, § 8.3, § 10.3, § 16.3, § 17.4, § 19 PKTY 6,8, 11, 14 § 21.5, § 24.1 ORAZ 2, § 27.2, § 28, § 34, - WYKREŚLONO: § 29, § 31.2, § 36 ORAZ ZMIENIONO ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ.2016-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRÓŻDŻ2014-05-13 do dziś
2. ImionaDANUTA TERESA2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 325 000 ZŁ (TRZYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH2014-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRÓŻDŻ2014-05-13 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ2020-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁACZ2014-05-13 do dziś
2. ImionaMONIKA2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały27 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135 000 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2014-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2016-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2016-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRÓŻDŻ2014-05-13 do dziś
2. ImionaDANUTA TERESA2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJASKÓLSKI2020-06-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2020-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-30 do dziś
21. NazwiskoDRÓŻDŻ2020-06-30 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2020-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-30 do dziś
31. NazwiskoNAWRACAJ2014-05-13 do dziś
2. ImionaMARCIN2014-05-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-13 do dziś
287 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2014-05-13 do dziś
387 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2014-05-13 do dziś
488 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2014-05-13 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI, W TYM GABINETÓW LEKARSKICH I PIELĘGNIARSKICH2014-05-13 do dziś
686 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2014-05-13 do dziś
786 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2014-05-13 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-05-13 do dziś
986 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2014-05-13 do dziś
1086 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2016-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2015 okres OD 14.04.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
2data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
3data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
4data złożenia 04.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-04 do dziś
5data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
7data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
8data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.04.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.04.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów