GIĘCIE DRUTU CNC 2D 3D ŁÓDZKIE. DKS GROUP ŁODŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000508363
Numer REGON: 243555451
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-04-16
Sygnatura akt[RDF/481222/23/572]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGIĘCIE DRUTU CNC 2D 3D ŁÓDZKIE.DKS GROUP ŁODŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 40 nr lokalu 1 kod pocztowy 90-135 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-06-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GIECIEDRUTULODZKIE.PL2021-08-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GIECIEDRUTULODZKIE.PL2021-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.2014, KANCELARIA NOTARIALNA DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR WE WROCŁAWIU UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/207, REP. A NR 1350/20142014-05-08 do dziś
214.02.2018 R., REPERTORIUM A NR 1170/2018, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN BRYŁA W OPOLU, REGON 161508021, NIP 865-223-66-03, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 5, § 6, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23.2018-05-24 do dziś
310.03.2020R., REP. A NR 1403/2020, NOTARIUSZ TOMASZ TROFIMUK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU PRZY UL. BOLESŁAWA KOMINKA 10/1 ZMIENIONO: §2 UST.1, §2 UST.2, §3, §6 UST.12020-06-23 do dziś
416.04.2021R. REP A NR 1199/2021 NOTARIUSZ MARTA JOŃCZYK-MANIURA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY -ZMIANA §6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2021-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRONEK2020-06-23 do dziś
2. ImionaJACEK JAN2020-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2014-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWRONEK2020-06-23 do dziś
2. ImionaJACEK JAN2020-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-08-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2020-06-23 do dziś
224 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2020-06-23 do dziś
324 34 Z PRODUKCJA DRUTU2020-06-23 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-06-23 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2020-06-23 do dziś
625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-06-23 do dziś
725 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2020-06-23 do dziś
825 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2020-06-23 do dziś
925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2015 okres OD 08.05.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
4data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
6data złożenia 09.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-09 do dziś
7data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-24 do dziś
8data złożenia 13.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
9data złożenia 16.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.05.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-09 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-24 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.05.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-09 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-13 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-01-012023-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów