BOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000508035
Numer REGON: 350893662
Numer NIP: 6761027441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[RDF/384183/22/939]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRZESZOWICE miejscowość KRZESZOWICE2014-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRZESZOWICE ulica ZAGRODY nr domu 5 kod pocztowy 32-065 poczta KRZESZOWICE kraj POLSKA 2014-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.03.2014 R., NOTARIUSZ KONR AD SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 6124/20142014-05-09 do dziś
205.06.2017R NOTARIUSZ KONRAD SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REP. A NR. 13589/2017 ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 8 UST. 12017-07-11 do dziś
37.03.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ JAN DAMULEWICZ, REP. A NR 6853/2018, ZMIANA §3 UST. 1 (IN FINE).2018-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-05-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW BOSTAR BOŻEK STARZYCKI SPÓŁKI JAWNEJ Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWICACH Z DNIA 25.03.20014 R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA KONR ADA SEWERYNA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE (REP. A NR 6124/2014), O PRZEKSZTAŁCENIU BOSTAR BOŻEK STARZYCKI SJ Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWICACH W BOSTAR SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRZESZOWICACH2014-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOSTAR BOŻEK STARZYCKI SPÓŁKA JAWNA2014-05-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2014-05-09 do dziś
5. Numer REGON3508936622014-05-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYCKI2014-05-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11 275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 127 500,00 ZŁ2018-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYCKA2018-06-29 do dziś
2. ImionaBARBARA2018-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 512 500,00 ZŁ2018-06-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2050000,00 ZŁ2018-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTARZYCKI2014-05-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2014-05-09 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2014-05-09 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2014-05-09 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2014-05-09 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2014-05-09 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-09 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-05-09 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-05-09 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-07-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
2data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 19.05.20142015-06-08 do dziś
3data złożenia 08.05.2015 okres OD 20.05.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
4data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
5data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
6data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
7data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
8data złożenia 08.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
9data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
10data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 20.05.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 19.05.20142015-06-08 do dziś
3OD 20.05.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.05.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-08 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów