SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000503420
Numer REGON: 750008185
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/1044/22/967]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2014-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 750008185 NIP 83416058202014-03-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”2014-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 342 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH2014-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁOWICKI gmina ŁOWICZ miejscowość ŁOWICZ2014-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOWICZ ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 43F kod pocztowy 99-400 poczta ŁOWICZ kraj POLSKA 2014-03-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMDOMAK@GMAIL.COM2021-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.10.1990 ROKU; 30.10.2013 ROKU PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2014-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2014-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAGDZIAK CZAJKA2022-07-13 do dziś
2. ImionaANETA NATALIA2022-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-13 do dziś
21. NazwiskoZACZKIEWICZ2022-03-15 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-15 do dziś
31. NazwiskoMAJEWSKA2020-05-22 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA EWA2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-05-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-22 do dziś
41. NazwiskoMIKUCKI2020-05-22 do dziś
2. ImionaHUBERT2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANCELEWICZ2020-05-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBAK2020-05-22 do dziś
2. ImionaADAM ALEKSANDER2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALSKA2018-05-15 do dziś
2. ImionaMARIA2018-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-03-25 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-03-25 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-03-25 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-03-25 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2014-03-25 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-03-25 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-03-25 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-03-25 do dziś
943 31 Z TYNKOWANIE2014-03-25 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-06 do dziś
2data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-06 do dziś
3data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-06 do dziś
4data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
5data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
6data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
8data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
9data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-06 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów