SNAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000501886
Numer REGON: 147148310
Numer NIP: 7010415870
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506353/23/239]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSNAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24 LUTEGO 2014 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA JANA FRANCISZKA LEWEK, W ŁODZI, W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI (90-132) PRZY UL. NARUTOWICZA 69 LOK. 5, POD REPERTORIUM A NR 434/20142014-03-14 do dziś
207.11.2014 R., NOTARIUSZ RAFAŁ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA, UL. HOŻA 55/11, WARSZAWA, REP. A NR 4919/2014 ZMIANA: PAR. 7 UST. 1, PAR. 11 UST. 3, PAR. 11 UST. 4 07.11.201 R., NOTARIUSZ RAFAŁ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA, UL. HOŻA 55/11, WARSZAWA, REP. A NR 4928/2014 ZMIANA: PAR. 7 UST. 1 27.03.2015 R., NOTARIUSZ JAN KAKITEK, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. ŁOBZOWSKIEJ 15/8, REP. A NR 628/2015 ZMIANA: PAR. 7 UST. 12015-05-07 do dziś
301.03.2016 R., NOTARIUSZ JAN KAKITEK, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. ŁOBZOWSKIEJ 15/8, REP. A NR 628/2015 ZMIENIONO: §7 UST.1, §11 UST.4, ZAŁĄCZNIK NR 1 - W CAŁOŚCI2016-04-15 do dziś
431.08.2022 R; NOTARIUSZ RENATA IZDEBSKA - SKWARA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE UL. PAŃSKA 96 LOK. 33, REP. A NR 5621/2022. UCHYLENIE CAŁEJ UMOWY I PRZYJĘCIE NOWEJ2022-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2014-03-14 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3801 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.050,00 ZŁ2022-06-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-06-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego199150,00 ZŁ2016-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport195000,00 ZŁ2014-03-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGOŁUSZKA2015-05-07 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2015-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-07 do dziś
21. NazwiskoGAWŁOWSKI2014-06-03 do dziś
2. ImionaKONR AD MICHAŁ2014-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-03 do dziś
31. NazwiskoFELSZTUKIER2014-03-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MARCIN2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2014-03-14 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-03-14 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-03-14 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-03-14 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-03-14 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-03-14 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-03-14 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-03-14 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-03-14 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.02.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
3data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
4data złożenia 30.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-30 do dziś
5data złożenia 05.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-05 do dziś
6data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-05 do dziś
7data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-06 do dziś
8data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-06 do dziś
9data złożenia 26.06.2023 okres OD 31.08.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
10data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 30.08.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-06 do dziś
7OD 31.08.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 30.08.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.02.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-05 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-06 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-06 do dziś
8OD 31.08.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 30.08.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY REP. A NR 5621/2022 UCHWAŁA NR 5 Z DNIA 31.08.2022, NOTARIUSZ RENATA IZDEBSKA - SKWARA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE UL. PAŃSKA 96 LOK. 33 , 31.08.20222022-09-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA SPÓŁKI2022-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDĄBROWSKI2022-09-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY REP. A NR 5621/2022 UCHWAŁA NR 5 Z DNIA 31.08.2022, NOTARIUSZ RENATA IZDEBSKA - SKWARA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE UL. PAŃSKA 96 LOK. 33 , 31.08.20222022-09-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów