BONUS 2001 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000499770
Numer REGON: 302663729
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339958/21/699]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS 2001 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość SKÓRZEWO2014-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość SKÓRZEWO ulica SPORTOWA nr domu 11 kod pocztowy 60-185 poczta SKÓRZEWO kraj POLSKA 2014-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.02.2014 ROKU PRZED NOTARIUSZEM SZYMONEM LISEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY ULICY STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 2/6, REP. A 415/20142014-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIAN SOBKOWSKA2014-02-26 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2014-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKI2014-02-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2014-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2014-02-26 do dziś
2. ImionaŁUCJA JOANNA2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2014-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2014-02-26 do dziś
2. ImionaDARIA EMILIA2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2014-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-26 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKA2014-02-26 do dziś
2. ImionaJULIA WERONIKA2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2014-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB TEŻ ŁĄCZNIE JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ PAWEŁ SOBKOWSKI LUB JOANNA MARIA BOCIAN-SOBKOWSKA UPRAWNIENI SĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEDNOOSOBOWO.2014-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIAN SOBKOWSKA2014-02-26 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBKOWSKI2014-02-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-02-26 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-02-26 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-02-26 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-02-26 do dziś
586 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2014-02-26 do dziś
686 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2014-02-26 do dziś
786 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2014-02-26 do dziś
886 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2014-02-26 do dziś
986 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-02-26 do dziś
1086 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2014-02-26 do dziś
1186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2014-02-26 do dziś
1221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-02-26 do dziś
1386 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2014-02-26 do dziś
1486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-26 do dziś
1587 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2014-02-26 do dziś
1687 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2014-02-26 do dziś
1787 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2014-02-26 do dziś
1887 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2014-02-26 do dziś
1988 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2014-02-26 do dziś
2088 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2014-02-26 do dziś
2188 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-26 do dziś
2296 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2014-02-26 do dziś
2326 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2014-02-26 do dziś
2432 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2014-02-26 do dziś
2546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-02-26 do dziś
2647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-26 do dziś
2747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-26 do dziś
2868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-02-26 do dziś
2968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2015 okres OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
2data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
3data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
4data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-08 do dziś
5data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
6data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
7data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-23 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.02.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-08 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów