HFT71 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000499241
Numer REGON: 022333204
Numer NIP: 8992750262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-04-04
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/4728/22/849]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHFT71 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. TARGOWA nr domu 4 kod pocztowy 52-326 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.2014 R., NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA GRODZIŃSKA, SIMONA KRUKOWSKA S.C. WE WROCŁAWIU PRZY UL. KRAWIECKIEJ 3 LOK. 15-16, REP. A NR 829/2014. 17.02.2014 R., NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA GRODZIŃSKA, SIMONA KRUKOWSKA S.C. WE WROCŁAWIU PRZY UL. KRAWIECKIEJ 3 LOK. 15-16, REP. A NR 3025/2014 - DODANO UST. 5 I UST. 6 W § 10.2014-02-20 do dziś
204.11.2016 R., REP. A NR 19363/2016, NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KRAWIECKIEJ 3/15-16 ZMIANA: §17 UST. 2; §17 UST. 9 DODANO: W §17 UST. 142017-03-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 MARCA 2018R., REP. A NR 3232/2018 W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. KRAWIECKIEJ NR 3, LOK. 15-16, PRZED APLIKANTEM NOTARIALNYM MATEUSZEM KOWALSKIM, UPOWAŻNIONYM W TRYBIE ART. 22A PRAWA O NOTARIACIE, OBJĘTYM PATRONATEM NOTARIUSZ SIMONY KRUKOWSKIEJ. - ZMIANIE POPRZEZ WPISANIE W MIEJSCE STARYCH, NOWYCH WYRAZÓW ULEGŁ §9 PKT 3) LIT. B); - ZMIANIE, POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA, ULEGŁY §12 UST. 3; §13, §14 UST. 1, §17 UST. 1, UST. 2 I UST. 3, §17 UST. 8, §18 UST. 6, - UCHYLONO: §17 UST. 9, UST. 12, UST. 14, §19 UST. 1 PUNKTY OD (O) DO (GG) WŁĄCZNIE.2018-04-17 do dziś
417.05.2018R., REP. A NR 5303/2018, PRZED NOTARIUSZEM SIMONĄ KRUKOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. KRAWIECKIEJ 3, LOK. 15-16; ZMIENIONO §8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2018-06-13 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.12.2020 R. REPERTORIUM A NR 10227/2020 SPORZĄDZONY PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM ANNĄ BIAŁECKĄ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZ SIMONY KRUKOWSKIEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KRAWIECKIEJ 3 LOK. 15. ZMIENIONO § 8 I 9 UMOWY SPÓŁKI.2021-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHAR2014-02-20 do dziś
2. ImionaROBERT MARIAN2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.290 (PIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 529.000 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEGOTIARI AG2018-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29.981 (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘC TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.998.100 (DWA MILIONY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH2022-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3527100,00 ZŁ2021-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1317000,00 ZŁ2014-02-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOGEL2018-06-13 do dziś
2. ImionaDOMINIK2018-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2018-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHAR2014-02-20 do dziś
2. ImionaROBERT MARIAN2014-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFIŁON2022-04-04 do dziś
2. ImionaANETA2022-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW.2022-04-04 do dziś
21. NazwiskoPRUSACZYK2022-04-04 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW.2022-04-04 do dziś
31. NazwiskoWOLICKI2022-04-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW.2022-04-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2014-02-20 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2014-02-20 do dziś
313 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-20 do dziś
414 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2014-02-20 do dziś
514 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2014-02-20 do dziś
614 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2014-02-20 do dziś
714 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ2014-02-20 do dziś
822 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2014-02-20 do dziś
932 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-20 do dziś
1013 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2data złożenia 24.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
3data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
4data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
5data złożenia 21.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów