A.M.A. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000498721
Numer REGON: 061653312
Numer NIP: 5372627086
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-29
Sygnatura akt[RDF/410889/22/747]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M.A. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOKOŁOWSKI gmina SOKOŁÓW PODLASKI miejscowość BACHORZA2018-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BACHORZA nr domu 3B kod pocztowy 08-300 poczta SOKOŁÓW PODLASKI kraj POLSKA 2018-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 STYCZNIA 2014 ROKU PRZED PIOTREM CHOMIUKIEM NOTARIUSZEM W MIĘDZYRZECU PODLASKIM, URZĘDUJĄCYM W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 37, REPERTORIUM A NR 258/2014.2014-02-18 do dziś
221.11.2018 R., NOTARIUSZ PIOTR FLAGA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM, REP. A NR 10722/2018, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUNIEWSKA2014-02-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały135 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000 ZŁOTYCH2014-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDŹ2014-02-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały135 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000 ZŁOTYCH2014-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDŹ2014-02-18 do dziś
2. ImionaANNA2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały135 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000 ZŁOTYCH2014-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRAJNY2014-02-18 do dziś
2. ImionaANTONI MARCIN2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały135 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000 ZŁOTYCH2014-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-18 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMECKA SKRAJNA2014-02-18 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA MAŁGORZATA2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały135 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000 ZŁOTYCH2014-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-18 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUNIEWSKI2014-02-18 do dziś
2. ImionaMAREK2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały135 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000 ZŁOTYCH2014-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego810000,00 ZŁ2014-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2014-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMECKA SKRAJNA2019-03-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA MAŁGORZATA2019-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUNIEWSKI2014-02-18 do dziś
2. ImionaMAREK2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLEDŹ2014-02-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2014-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2014-02-18 do dziś
210 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2014-02-18 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-02-18 do dziś
401 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2014-02-18 do dziś
535 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-02-18 do dziś
601 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2014-02-18 do dziś
746 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2014-02-18 do dziś
846 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2014-02-18 do dziś
946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-02-18 do dziś
1001 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2015-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2015 okres OD 17.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
3data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
4data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
5data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
6data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
7data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
8data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów