APTEKA ŚW. ANNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000498556
Numer REGON: 072356034
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/543558/23/844]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072356034 NIP 93723007372014-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚW. ANNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2014-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica KSIĘDZA STOJAŁOWSKIEGO nr domu 55 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2014-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.2013 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 11367/2013 NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 82014-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-02-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘTA W DNIU 29.11.2013 ROKU, AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.11.2013 ROKU REP. A NR 11367/2013, ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ APTEKA ŚW. ANNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMAŁGORZATA STAŚ-ŁUCZKOWSKA - WSPÓLNIK SPÓŁKI APTEKA ŚW. ANNY S.C. MAŁGORZATA STAŚ-ŁUCZKOWSKA, JADWIGA STAŚ ORAZ JADWIGA STAŚ - WSPÓLNIK SPÓŁKI APTEKA ŚW. ANNY S.C. MAŁGORZATA STAŚ-ŁUCZKOWSKA, JADWIGA STAŚ2014-02-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-02-17 do dziś
5. Numer REGON0723560342014-02-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZKOWSKI2021-07-27 do dziś
2. ImionaLEON MAREK2021-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały128 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.400,00 ZŁ2021-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚ ŁUCZKOWSKA2021-07-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JADWIGA2021-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1472 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.600,00 ZŁ2021-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2014-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZKOWSKI2014-02-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAN2014-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-17 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-17 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-17 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-02-17 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2015 okres OD 17.02.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
2data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
3data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
4data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
5data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
7data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
9data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.02.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.02.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów