ART VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000496198
Numer REGON: 147087731
Numer NIP: 5223012586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307640/21/187]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KONWALIOWA nr domu 20 kod pocztowy 03-194 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuART VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDAŃSKU2018-07-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-07-20 do dziś
3. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. WAŁY PIASTOWSKIE nr domu 1 nr lokalu 1508 kod pocztowy 80-855 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-07-20 do dziś
21. Firma oddziałuART VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POZNANIU2018-07-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-07-20 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-07-20 do dziś
31. Firma oddziałuART VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PŁOCKU2019-12-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCK gmina PŁOCK miejscowość PŁOCK2019-12-14 do dziś
3. Adresmiejscowość PŁOCK ulica UL. ZBOŻOWA nr domu 7 nr lokalu 9 kod pocztowy 09-410 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2019-12-14 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2014 R., NOTARIUSZ W PRUSZKOWIE HENR YK ŻUCZEK, REP. A NR 315/20142014-01-30 do dziś
216.09.2015 R., NOTARIUSZ HENRYK ŻUCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, REP. A NR 7943/2015, ZM. § 72015-11-09 do dziś
312.01.2017 R., REP A NR 254/2017, ŁUKASZ MRÓZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA HENRYKA ŻUCZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2017-04-04 do dziś
402.03.2020 R., REP. A NR 4644/2020, NOTARIUSZ ŁUKASZ MRÓZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2020-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAZONOVA2014-01-30 do dziś
2. ImionaMARYNA2014-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2018-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2014-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABUHA2018-07-20 do dziś
2. ImionaDMYTRO2018-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSAZONOVA2017-04-04 do dziś
2. ImionaMARYNA2017-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-04-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-11-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-04-06 do dziś
281 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-04-06 do dziś
381 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-04-06 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-04-06 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-04-06 do dziś
610 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-04-06 do dziś
710 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2020-04-06 do dziś
816 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2020-04-06 do dziś
931 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2020-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
2data złożenia 03.03.2017 okres OD 13.01.2014 DO 31.12.20142017-06-13 do dziś
3data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
4data złożenia 15.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-15 do dziś
5data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
2OD 13.01.2014 DO 31.12.20142017-06-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów