BUKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000496039
Numer REGON: 147007531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2016-09-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45795/16/3]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147007531 NIP 52136632992014-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKU.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BUKOWIŃSKA nr domu 24A nr lokalu 146 kod pocztowy 02-703 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.12.2013 R., NOTARIUSZ RAFAŁ MARCIN BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA, EWA CZEKAŁA, PATRYCJA WĄSOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. JASNA 7 LOK. 1A, 00-007 WARSZAWA, REP. A NR 8718/2013;2014-01-29 do dziś
220.05.2014 R. REP. A NR 1934/2014 NOTARIUSZ EWA CZEKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ BĄBKA EWA CZEKAŁA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 7 UST. 1; § 9 PKT. 1.2014-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKCELERATOR INNOWACJI NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1417246972014-01-29 do dziś
4. Numer KRS0000325669 2014-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2014-07-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACICKI2014-01-29 do dziś
2. ImionaARTUR ERWIN2014-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały429 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.450,00 ZŁOTYCH2014-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKI2014-01-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2014-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały429 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.450,00 ZŁOTYCH2014-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100200,00 ZŁ2014-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150150,00 ZŁ2014-01-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, A PONADTO W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI KONIECZNE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.2014-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLATA2014-01-29 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2014-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWAWRYNIUK2014-01-29 do dziś
2. ImionaERNEST KONR AD2014-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-29 do dziś
21. NazwiskoMARCINIAK2014-01-29 do dziś
2. ImionaDAWID PAWEŁ2014-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-29 do dziś
31. NazwiskoRACICKI2014-01-29 do dziś
2. ImionaARTUR ERWIN2014-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2014-01-29 do dziś
259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2014-01-29 do dziś
361 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2014-01-29 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-01-29 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-01-29 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-01-29 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-01-29 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-01-29 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2014-01-29 do dziś
1063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2015 okres OD 06.12.2013 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
2data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.12.2013 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.12.2013 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów