LABIRYNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000494270
Numer REGON: 022329480
Numer NIP: 8943050814
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-04-29
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/7841/22/998]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABIRYNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2014-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica OSTROWSKIEGO nr domu 30A kod pocztowy 53-238 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.2013 R., NOTARIUSZ MACIEJ KRZYSZTOF WYSOGLĄD, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 1484/20132014-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHANOWSKI2014-01-14 do dziś
2. ImionaPATRYCJUSZ ROMAN2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKUSZ2014-01-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARYŁA2014-01-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2014-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2014-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2014-01-14 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-01-14 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-01-14 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-01-14 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2014-01-14 do dziś
646 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2014-01-14 do dziś
746 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2014-01-14 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-14 do dziś
959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2022-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2015 okres OD 12.12.2013 DO 31.12.20132015-04-07 do dziś
2data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-07 do dziś
3data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
4data złożenia 10.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-10 do dziś
5data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
6data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-27 do dziś
7data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
8data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.12.2013 DO 31.12.20132015-04-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-27 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.12.2013 DO 31.12.20132015-04-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-09-27 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.06.2016R., NOTARIUSZ MACIEJ KRZYSZTOF WYSOGLĄD, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ODKRYWCÓW 24, REP. A NR 765/2016.2016-09-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI W LIKWIDACJI, UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY LIKWIDATORZY ŁĄCZNIE.2016-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoOLEJNIK2022-04-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2022-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów