ALBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000494006
Numer REGON: 341530509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/590134/24/10]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2014-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica BIELAWSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 39 kod pocztowy 85-796 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2014-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2013R.; REP. A NR 7799/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ SOKALSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU.2014-01-15 do dziś
230.01.2014 R. REP. A 473/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ SOKALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU UL. SIENKIEWICZA 10/4 - ZMIENIONO W § 1 UST. 2 I UST. 4.2014-02-11 do dziś
328.02.2014 R., REP. A NR 1058/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ SOKALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA ANDRZEJA SOKALSKIEGO W GRUDZIĄDZU PRZY ULICY SIENKIEWICZA 10/4, ZMIANA § 1 UST. 5 I § 3 UMOWY SPÓŁKI.2014-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2014-01-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY BOŻENY BORSUK WYKONUJĄCEJ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W TRYBIE ART. 584 (1) W ZWIĄZKU Z ART. 551 §5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. PLAN PRZEKSZTAŁCENIA SPORZĄDZONY W DNIU 14.11.2013R. REP. A NR 7238/2013. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU 09.12.2013R. REP A NR 7799/2013 PRZEKSZTAŁCONEGO PRZEDSIĘBIORCY.2014-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA SŁONECZNA BOŻENA BORSUK2014-01-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-01-15 do dziś
3. Numer w rejestrze8751001180 2014-01-15 do dziś
5. Numer REGON8702696942014-01-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALGEROWICZ2014-05-09 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JÓZEF2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ2014-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIENIAWA ALGEROWICZ2014-05-09 do dziś
2. ImionaRENATA ALICJA2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ2014-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2014-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2014-01-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU.2014-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALGEROWICZ2015-11-12 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2015-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCIENIAWA ALGEROWICZ2014-05-09 do dziś
2. ImionaRENATA ALICJA2014-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-05-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-15 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-15 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-01-15 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-05-09 do dziś
551 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2014-05-09 do dziś
651 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2014-05-09 do dziś
752 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2014-05-09 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-05-09 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-05-09 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-05-09 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-05-09 do dziś
1268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-05-09 do dziś
1368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-05-09 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-05-09 do dziś
1520 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2014-05-09 do dziś
1677 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2014-05-09 do dziś
1786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2014-05-09 do dziś
1886 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2014-05-09 do dziś
1986 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2014-05-09 do dziś
2086 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2014-05-09 do dziś
2186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2014-05-09 do dziś
2245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-05-09 do dziś
2345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-05-09 do dziś
2477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-05-09 do dziś
2577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-05-09 do dziś
2620 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2014-05-09 do dziś
2720 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2014-05-09 do dziś
2832 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2014-05-09 do dziś
2941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-05-09 do dziś
3046 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2014-05-09 do dziś
3147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-09 do dziś
3247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.03.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
3data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
4data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 22.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
6data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-03-16 do dziś
7data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-16 do dziś
8data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-16 do dziś
9data złożenia 28.03.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.03.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
3OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-03-16 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-16 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-16 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-03-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-16 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-16 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów