„SCALETHINGS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000493193
Numer REGON: 147047890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2014-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-11-08
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/52253/21/192]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SCALETHINGS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2014-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2014-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA nr domu 11 nr lokalu 14 kod pocztowy 01-510 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.01.20142014-01-03 do dziś
219.10.2015, REP. A NR 17829/2015, NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. DŁUGIEJ 31 W WARSZAWIE. UCHYLENIE DOTYCHCZAOSWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI, TJ. OD §1 DO §17, ORAZ UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2015-11-09 do dziś
329 LUTY 2016 R. REPERTORIUM A NR 3310/2016 MICHAŁ BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK, RAFAŁ GĄSIEWSKI, MICHAŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA UL. DŁUGA 31, 00-238 WARSZAWA UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI, OD § 1 DO § 24. UCHWALENIE NOWEJ UMOWY SPÓŁKI, OD § 1 DO § 16. 31 SIERPNIA 2016 R. REPERTORIUM A NR 18857/2016 MICHAŁ BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK, RAFAŁ GĄSIEWSKI, MICHAŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA PLAC BANKOWY 1, 00-139 WARSZAWA UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI, OD § 1 DO § 16. UCHWALENIE NOWEJ UMOWY SPÓŁKI, OD § 1 DO § 16.2016-09-30 do dziś
416.12.2016 R., REP. A NR 28009/2016 MICHAŁ BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK, RAFAŁ GĄSIEWSKI, MICHAŁ BŁASZCZAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA UL. DŁUGA 31, 00-238 WARSZAWA. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI, OD § 1 DO § 16. UCHWALENIE NOWEJ UMOWY SPÓŁKI, OD § 1 DO § 16.2017-01-19 do dziś
523.03.2018 R., REP. A NR. 7427/2018, NOTARIUSZ MONIKA FYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO TEKST UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I UCHWALONO TEKST UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2018-08-20 do dziś
627.12.2018R., REP. A NR 41369/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO TEKST UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU TJ. OD § 1 DO § 16 I UCHWALONO TESKT UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU2019-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2014-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2014-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILCH INVESTMENT HOLDINGS LLC2017-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850,00 ZŁ2017-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOINT POLISH INVESTMENT FUND MANAGEMENT B.V.2018-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.250,00 ZŁ2020-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9100,00 ZŁ2019-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2014-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARANOWSKA BABLOK2020-06-01 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDINARI2018-11-22 do dziś
2. ImionaZAFRIR2018-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLASKOWSKI2021-11-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-08 do dziś
21. NazwiskoBABLOK2021-11-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-08 do dziś
31. NazwiskoORŁOWSKI2020-06-01 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2020-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2015-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-11-09 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-11-09 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-11-09 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-11-09 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-11-09 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-09 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-11-09 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-09 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
2data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
3data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
4data złożenia 24.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
5data złożenia 12.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-12 do dziś
6data złożenia 12.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
7data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów