APTEKARZE WIELKOPOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000492424
Numer REGON: 302614435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-06-15
Sygnatura akt[RDF/499267/23/900]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKARZE WIELKOPOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. SIANOWSKA nr domu 151A kod pocztowy 60-453 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2013R., NOTARIUSZ DOROTA TUPAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1625/2013.2013-12-30 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 14.03.2016R. - REP. A NR 769/2016, NOTARIUSZ - DOROTA TUPAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (ZMIENIONO: §3, §10, §15, §17, §18 UMOWY).2016-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWERNICKI2016-04-22 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KSAWERY2016-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ2016-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIORKOWSKA2016-04-22 do dziś
2. ImionaRENATA DANUTA2016-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2016-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12800,00 ZŁ2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCĄKAŁA2016-04-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ2016-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻALSKA2016-04-22 do dziś
2. ImionaMONIKA2016-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIORKOWSKA2016-04-22 do dziś
2. ImionaRENATA DANUTA2016-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWERNICKA2015-05-27 do dziś
2. ImionaIWONA KRYSTYNA2015-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANKOWIAK-GRACZ2013-12-30 do dziś
2. ImionaHANNA MARTA2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-30 do dziś
21. NazwiskoMAJCHRZAK2013-12-30 do dziś
2. ImionaARTUR MARCIN2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-30 do dziś
31. NazwiskoWIŚNIEWSKI2013-12-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2013-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-12-30 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-12-30 do dziś
384 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2013-12-30 do dziś
494 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2013-12-30 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2013-12-30 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-12-30 do dziś
770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-12-30 do dziś
873 1 REKLAMA2013-12-30 do dziś
973 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-12-30 do dziś
1082 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.05.2015 okres OD 18.12.2013 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
2data złożenia 07.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3data złożenia 16.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
4data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
6data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
7data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
8data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
9data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.12.2013 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.12.2013 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów