HEXJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000491192
Numer REGON: 243456766
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-07-11
Sygnatura akt[RDF/372922/18/779]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2016-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE2013-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica NAD BIAŁKĄ nr domu 25 kod pocztowy 43-502 poczta CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA 2013-12-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCONTACT@HEXJA.COM2013-12-20 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://WWW.HEXJA.COM2013-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.11.2013 NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU PRZY UL. 3 MAJA 20, REP. A NR 13366/20132013-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2013-12-20 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBA2013-12-20 do dziś
2. ImionaANNA BOŻENA2013-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 20 C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2013-12-20 do dziś
220 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2013-12-20 do dziś
322 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2013-12-20 do dziś
422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-12-20 do dziś
523 14 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH2013-12-20 do dziś
623 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2013-12-20 do dziś
723 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2013-12-20 do dziś
823 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH2013-12-20 do dziś
923 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2013-12-20 do dziś
1023 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-20 do dziś
1124 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2013-12-20 do dziś
1213 20 D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN2013-12-20 do dziś
1324 45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2013-12-20 do dziś
1424 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH2013-12-20 do dziś
1524 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-20 do dziś
1625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2013-12-20 do dziś
1725 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2013-12-20 do dziś
1825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2013-12-20 do dziś
1925 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-20 do dziś
2028 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2013-12-20 do dziś
2128 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2013-12-20 do dziś
2228 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2013-12-20 do dziś
2313 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY2013-12-20 do dziś
2428 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2013-12-20 do dziś
2528 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2013-12-20 do dziś
2628 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2013-12-20 do dziś
2729 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH2013-12-20 do dziś
2829 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2013-12-20 do dziś
2929 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2013-12-20 do dziś
3029 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-20 do dziś
3130 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2013-12-20 do dziś
3230 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2013-12-20 do dziś
3330 30 Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN2013-12-20 do dziś
3413 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2013-12-20 do dziś
3530 91 Z PRODUKCJA MOTOCYKLI2013-12-20 do dziś
3630 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2013-12-20 do dziś
3730 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-20 do dziś
3832 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2013-12-20 do dziś
3932 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-20 do dziś
4033 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2013-12-20 do dziś
4133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-12-20 do dziś
4233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-12-20 do dziś
4333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-12-20 do dziś
4433 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2013-12-20 do dziś
4513 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-20 do dziś
4633 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2013-12-20 do dziś
4733 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-12-20 do dziś
4833 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-12-20 do dziś
4933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-12-20 do dziś
5045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-12-20 do dziś
5145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-20 do dziś
5245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-20 do dziś
5345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-20 do dziś
5445 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2013-12-20 do dziś
5546 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2013-12-20 do dziś
5617 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2013-12-20 do dziś
5746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-12-20 do dziś
5846 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-12-20 do dziś
5946 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2013-12-20 do dziś
6046 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-12-20 do dziś
6149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-12-20 do dziś
6251 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2013-12-20 do dziś
6351 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2013-12-20 do dziś
6451 22 Z TRANSPORT KOSMICZNY2013-12-20 do dziś
6552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-12-20 do dziś
6652 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2013-12-20 do dziś
6720 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2013-12-20 do dziś
6852 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2013-12-20 do dziś
6952 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2013-12-20 do dziś
7062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-12-20 do dziś
7162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-12-20 do dziś
7262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-12-20 do dziś
7362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-12-20 do dziś
7464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-12-20 do dziś
7568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-12-20 do dziś
7668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-12-20 do dziś
7770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-12-20 do dziś
7820 17 Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH2013-12-20 do dziś
7971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-12-20 do dziś
8071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-12-20 do dziś
8171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-12-20 do dziś
8272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-12-20 do dziś
8373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-12-20 do dziś
8474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-12-20 do dziś
8574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-20 do dziś
8677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-20 do dziś
8777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-12-20 do dziś
8878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-12-20 do dziś
8920 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-20 do dziś
9078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-12-20 do dziś
9182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-12-20 do dziś
9282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-20 do dziś
9385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-20 do dziś
9485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-12-20 do dziś
9594 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2013-12-20 do dziś
9696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2015 okres OD 19.11.2013 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
2data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
3data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
4data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.11.2013 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji06.10.2016R.,KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU AGNIESZKA MATYSIK-BOGUSZ REP.A NR 3090/20162016-10-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO2016-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCZUBA2016-10-25 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności06.10.2016R.,KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU AGNIESZKA MATYSIK-BOGUSZ REP.A NR 3090/20162016-10-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2016-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów