„DOBRY BYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000490684
Numer REGON: 243439408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-04-16
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1925/21/632]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBRY BYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina PAWONKÓW miejscowość GWOŹDZIANY2013-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GWOŹDZIANY ulica SPÓŁDZIELCZA nr domu 1a kod pocztowy 42-772 poczta PAWONKÓW kraj POLSKA 2013-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki13.12.2013 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF JOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE UL. SĄDOWA 1, REP. A NUMER 10455/20132013-12-17 do dziś
207.11.2016R. REPERTORIUM A NR 10563/2016, NOTARIUSZ KRZYSZTOF JOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, UL. SĄDOWA 1 ZMIENIONO: §2, §5 UST.1, §5 UST.2, §5 UST.3, §5 UST.4, §5 UST.5, §6 UST.5, §6 UST.6, §6 UST.7, §7 UST.3, DODANO: §5 UST.2, §6 UST.6.2016-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTOMSKI2013-12-17 do dziś
2. ImionaROMAN2013-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2013-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTOMSKA2013-12-17 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2013-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2013-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTOMSKI2013-12-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2013-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTOMSKI2021-04-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2021-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-16 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTOMSKA2021-04-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA TERESA2021-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2013-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTOMSKI2013-12-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTOMSKI2013-12-17 do dziś
2. ImionaROMAN2013-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTOMSKA2013-12-17 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2013-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYTOMSKA2013-12-17 do dziś
2. ImionaRENATA2013-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2013-12-17 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-17 do dziś
301 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2013-12-17 do dziś
401 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-12-17 do dziś
501 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2013-12-17 do dziś
610 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-12-17 do dziś
701 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2013-12-17 do dziś
810 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2013-12-17 do dziś
977 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2013-12-17 do dziś
1001 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2015-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
2data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
3data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
4data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów