HGA MAGDALENA I BARTŁOMIEJ DĘBSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000489888
Numer REGON: 146903789
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-08-06
Sygnatura akt[RDF/172411/19/740]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146903789 NIP 52427633712013-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGA MAGDALENA I BARTŁOMIEJ DĘBSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DROŻDŻOWA nr domu 5 kod pocztowy 03-112 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-12-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@HGA.COM.PL2013-12-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HGA.COM.PL2013-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA: 08.10.2013, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK HRYMAK, DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA NUMER REPERTORIUM: A NR 22200/20132013-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKI2013-12-09 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ MIKOŁAJ2013-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW: 40 (50% UDZIAŁÓW) WARTOŚĆ UDZIAŁU: 100 ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 4000 ZŁ2013-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKA2013-12-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KINGA2013-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW: 40 (50% UDZIAŁÓW) WARTOŚĆ UDZIAŁU: 100 ZŁ ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 4000 ZŁ2013-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8000,00 ZŁ2013-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKA2013-12-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KINGA2013-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKI2013-12-09 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ MIKOŁAJ2013-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2013-12-09 do dziś
223 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2013-12-09 do dziś
325 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2013-12-09 do dziś
425 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2013-12-09 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-09 do dziś
626 52 Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2013-12-09 do dziś
727 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2013-12-09 do dziś
828 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-12-09 do dziś
928 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2013-12-09 do dziś
1031 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2013-12-09 do dziś
1132 91 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI2013-12-09 do dziś
1216 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2013-12-09 do dziś
1332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-09 do dziś
1433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2013-12-09 do dziś
1533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-12-09 do dziś
1633 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-12-09 do dziś
1733 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-12-09 do dziś
1838 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-12-09 do dziś
1938 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2013-12-09 do dziś
2041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-12-09 do dziś
2141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-12-09 do dziś
2242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-12-09 do dziś
2316 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2013-12-09 do dziś
2443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-12-09 do dziś
2543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-12-09 do dziś
2643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-12-09 do dziś
2743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-12-09 do dziś
2843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-12-09 do dziś
2943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-12-09 do dziś
3043 31 Z TYNKOWANIE2013-12-09 do dziś
3143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-12-09 do dziś
3243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-12-09 do dziś
3343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-12-09 do dziś
3416 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2013-12-09 do dziś
3543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-12-09 do dziś
3643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-12-09 do dziś
3743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-09 do dziś
3845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-09 do dziś
3946 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2013-12-09 do dziś
4047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-09 do dziś
4147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-09 do dziś
4247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-09 do dziś
4347 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-12-09 do dziś
4447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-12-09 do dziś
4518 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2013-12-09 do dziś
4647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2013-12-09 do dziś
4747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-12-09 do dziś
4849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-12-09 do dziś
4949 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-12-09 do dziś
5052 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-12-09 do dziś
5152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-12-09 do dziś
5262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OPROGRAMOWANIEM2013-12-09 do dziś
5362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-12-09 do dziś
5462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-12-09 do dziś
5562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-12-09 do dziś
5618 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2013-12-09 do dziś
5763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-12-09 do dziś
5868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-12-09 do dziś
5970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-12-09 do dziś
6071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-12-09 do dziś
6171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-12-09 do dziś
6274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-12-09 do dziś
6374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-12-09 do dziś
6477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-12-09 do dziś
6577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-12-09 do dziś
6680 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2013-12-09 do dziś
6723 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2013-12-09 do dziś
6881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2013-12-09 do dziś
6981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-12-09 do dziś
7081 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2013-12-09 do dziś
7181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2013-12-09 do dziś
7281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-12-09 do dziś
7382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-12-09 do dziś
7482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2013-12-09 do dziś
7582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2013-12-09 do dziś
7623 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2013-12-09 do dziś
7723 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2013-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.09.2015 okres OD 08.10.2013 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
2data złożenia 19.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
3data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
4data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5data złożenia 06.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.10.2013 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów