BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000485639
Numer REGON: 243416531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/19579/20/9]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-14 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-14 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2013-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. KS. JANA GAŁECZKI nr domu 30 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2014-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu121.10.2013 R., NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS I WERONIKA URGACZ W KATOWICACH PRZY ULICY MICKIEWICZA 15, - REPERTORIUM A NUMER 9384/20132013-11-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.11.2013 R. REP.A NR 10600/2013, NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, WERONIKA URGACZ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH UL.MICKIEWICZA 15 - ZMIANA: §16 UST.2 STATUTU SPÓŁKI.2013-12-10 do dziś
315.10.2014R., REP. A NR 4269/II/2014, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI 39/9, ZMIENIONO: §8 ust. 1.2014-12-30 do dziś
426 CZERWCA 2017 ROKU., REP.A NR 2078/II/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, ZMIENIONO TREŚĆI§ 16 UST.2 STATUTU.2017-12-21 do dziś
512 SIERPNIA 2020R. REP.A NR 4129/II/2020 NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. WOLNOŚCI 39/9 -ZMIENIONO PAR.8 UST.1 STATUTU SPÓŁKI2020-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2427765752013-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000403284 2013-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego85350,00 ZŁ2020-12-31 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji85352020-12-31 do dziś
3. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2013-11-14 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego85350,00 ZŁ2020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2013-11-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii50002013-11-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-11-14 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2014-12-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6902014-12-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-12-30 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2020-12-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii28452020-12-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-12-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE, ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS: 0000403284. SPOSÓB REPREZENRACJI BUDART SP. Z O.O. JEST NASTĘPUJĄCY: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OBECNIE ZARZĄD BUDART SP. Z O.O. JEST JEDNOOSOBOWY W SKŁADZIE: JACEK JARCZYK - PREZES ZARZĄDU2013-11-14 do dziś
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ-BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBA W CHORZOWIE ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NR KRS 0000403284 SPOSÓB REPREZENTACJI BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST NASTĘPUJĄCY: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE AKTUALNIE ZARZĄD BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU - JAROSŁAWA KUBICY2020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NR KRS 0000403282015-07-22 do dziś
4. Numer KRSSPOSÓB REPREZENTACJI BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST NASTĘPUJĄCY: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. AKTUALNIE ZARZĄD BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKŁADA SIĘ Z: PREZES ZARZĄDU - JACEK JARCZYK ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU JAROSŁAW KUBICA.2015-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2427765752013-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000403284 2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-11-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-11-14 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2013-11-14 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-11-14 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-11-14 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-11-14 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-11-14 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2013-11-14 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-11-14 do dziś
1077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-11-14 do dziś
1178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2013-11-14 do dziś
1242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-11-14 do dziś
1381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2013-11-14 do dziś
1482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-11-14 do dziś
1543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2013-11-14 do dziś
1645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-11-14 do dziś
1746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-14 do dziś
1847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-14 do dziś
1952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2013-11-14 do dziś
2064 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-11-14 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.10.2014 okres OD 01.11.2013 DO 30.11.20132014-12-30 do dziś
2data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.12.2014 DO 31.10.20162017-06-09 do dziś
3data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.12.2013 DO 30.11.20142017-09-11 do dziś
4data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.11.2017 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.11.2013 DO 30.11.20132014-12-30 do dziś
2OD 01.12.2014 DO 31.10.20162017-06-09 do dziś
3OD 01.12.2013 DO 30.11.20142017-09-11 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.11.2013 DO 30.11.20132014-12-30 do dziś
2OD 01.12.2014 DO 31.10.20162017-06-09 do dziś
3OD 01.12.2013 DO 30.11.20142017-09-11 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów