EXC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000485488
Numer REGON: 122983761
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2019-10-30
Sygnatura akt[RDF/180519/19/237]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 12 nr lokalu —- kod pocztowy 30-701 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-06-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejXCLBR@XCLBR.COM2013-11-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.XLCLBR.COM2013-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.11.20132013-11-12 do dziś
219.08.2014, REPERTORIUM A NR 13436/2014, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR TOMASZEK, 31-128 KRAKÓW, UL. KARMELICKA 36/3 - PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY2014-11-20 do dziś
328.07.2016 R., REP. A NR 10945/2016, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 8, § 10, § 11, § 12, § 16, § 28-32, § 33 UST. 1, § 33 UST. 4, § 34-36, DODANO: § 19-282016-09-19 do dziś
409.03.2017 R., REPERTORIUM A NR 4293/2017, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §8, §10, §20, §21, §41 PKT 1 LIT.A I LIT.B, §44, §462017-04-27 do dziś
530.06.2017R. REPERTORIUM A NR 11058/2017, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO §8, §102017-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2013-11-12 do dziś
2. ImionaIVAN2013-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 ZŁ2013-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKELTIKA2013-11-12 do dziś
2. ImionaMARIAN2013-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1100 ZŁ2013-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORENKO2013-11-12 do dziś
2. ImionaTOMAS2013-11-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1100 ZŁ2013-11-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSLOVAK VENTURE FUND S.C.A., SICAR2016-09-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2017-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-19 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEUTSCHE TELEKOM HUB: RAUM FUND GMBH2017-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600 ZŁ2017-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7400,00 ZŁ2017-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2014-11-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKELTIKA2014-11-20 do dziś
2. ImionaMARIÁN2014-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORENKO2014-11-20 do dziś
2. ImionaTOMÁŠ2014-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2013-11-12 do dziś
2. ImionaIVAN2013-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSOWA2018-09-17 do dziś
2. ImionaKONRAD2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-17 do dziś
21. NazwiskoSZEDELY2018-09-17 do dziś
2. ImionaDAVID2018-09-17 do dziś
31. NazwiskoL’UPTÁK2016-09-19 do dziś
2. ImionaJAROSLAV2016-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2015-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2014 okres OD 08.11.2013 DO 31.12.20132015-02-16 do dziś
2data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
4data złożenia 16.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
5data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6data złożenia 30.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.11.2013 DO 31.12.20132015-02-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.11.2013 DO 31.12.20132015-02-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-12 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów