ASI INTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000485282
Numer REGON: 122992642
Numer NIP: 5492436561
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-04-20
Sygnatura akt[RDF/482264/23/417]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASI INTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-11-29 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-12 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość KĘTY2013-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘTY ulica OS. NAD SOŁĄ nr domu 20 kod pocztowy 32-650 poczta KĘTY kraj POLSKA 2013-11-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@ASIINVEST.INTEGRA-MANAGEMENT.PL2020-06-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASIINVEST.INTEGRA-MANAGEMENT.PL2020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu105.11.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH, NOTARIUSZ ŁUKASZ BIES, REP. A NR 10782/20132013-11-12 do dziś
213.11.2013 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ BIES, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH, REP. A NR 11027/2013, ZMIENIONO §342013-11-25 do dziś
310.03.2015 R., REP. A NR 1276/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, ZMIENIONO § 8 UST. 1 I 22015-04-08 do dziś
411.03.2015 R. NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, REPERTORIUM A NR 1292/2015 - ZMIANA § 8 UST.1 I 2 10.09.2015 R. NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, REPERTORIUM A NR 4161/2015 - ZMIANA § 8 UST.1 I 22015-10-01 do dziś
516.10.2015 ROKU REP A NR 4795/2015, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA - NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, ZMIANA § 8 UST.1 I 2, § 222016-02-01 do dziś
616.10.2015 REP A NR 4795/2015 NOTARIUSZ RENATA KUCZERBA - NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH- ZMIENIONO § 8 UST. 1 I 2 16.03.2016 REP A NR 1186/2016 NOTARIUSZ RENATA KUCZERBA - NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH- ZMIENIONO § 8 UST. 4 § 20, § 36 UST. 1 23.03.2016 REP A NR 1417/2016 NOTARIUSZ RENATA KUCZERBA - NOWAK KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH- ZMIENIONO § 8 UST. 1 I 22016-04-11 do dziś
721.04.2016 R. - REPERTORIUM A NR 1848/2016, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH - ZMIANA: § 8 UST. 1 I 2. 21.10.2016 R. - REPERTORIUM A NR 5163/2016, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH - ZMIANA: § 8 UST. 1 I 2.2016-11-21 do dziś
828.04.2017R. - ZMIANA STATUTU W PAR. 8 UST. 1,2, PAR. 12 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ KUCZERĘ-NOWAK, Z KAN. NOT. W TYCHACH REP. A NR 2358/2017.2017-06-19 do dziś
927.10.2017 R., REP. A NR 5894/2017, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH - ZMIANA § 8 UST. 1 I UST. 22017-12-06 do dziś
1030.04.2019 R., REP. A NR 1100/2019 NOTARIUSZ TOMASZ JANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU - BIAŁEJ, ZMIENIONO: § 1 UST.1 I 2, § 6 I § 7 STATUTU SPÓŁKI.2019-06-12 do dziś
1124.09.2019 R., REP. A NR 3365/2019, NOTARIUSZ KAMIL BUŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 1 UST. 1; § 1 UST. 2; § 3 UST. 1; § 6 ORAZ § 7; - DODANIE § 3A ORAZ § 3B2019-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820797412019-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000763330 2019-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4017100,00 ZŁ2017-12-06 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji401712017-12-06 do dziś
3. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2015-10-01 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego4017100,00 ZŁ2017-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-11-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002013-11-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-11-12 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2015-04-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii71552015-04-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-04-08 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2015-10-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii73452015-10-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-10-01 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2016-04-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002016-04-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-04-11 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA E2016-11-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii137202017-06-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-11-21 do dziś
61. Nazwa serii akcjiSERIA F2017-12-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii14512017-12-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-12-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE.2013-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820797412019-11-29 do dziś
4. Numer KRS0000763330 2019-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSKĘCZEK2020-11-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-25 do dziś
21. NazwiskoWOŁCZ2020-11-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-25 do dziś
31. NazwiskoMENTEL2020-11-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z ZBIERANIE AKTYWÓW OD WIELU INWESTORÓW W CELU ICH LOKOWANIA W INTERESIE TYCH INWESTORÓW ZGODNIE Z OKREŚLONĄ POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ2019-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2014 okres OD 12.11.2013 DO 30.11.20132014-07-31 do dziś
2data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-04-11 do dziś
3data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-19 do dziś
4data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-05-11 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-07-09 do dziś
6data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-10-06 do dziś
7data złożenia 03.03.2022 okres OD 01.11.2019 DO 31.10.20202022-03-03 do dziś
8data złożenia 20.04.2023 okres OD 01.11.2020 DO 31.10.20212023-04-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.11.2013 DO 30.11.20132014-07-31 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-04-11 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-19 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-05-11 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-10-06 do dziś
7OD 01.11.2019 DO 31.10.20202022-03-03 do dziś
8OD 01.11.2020 DO 31.10.20212023-04-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.11.2013 DO 30.11.20132014-07-31 do dziś
2OD 01.12.2013 DO 31.10.20152016-04-11 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-06-19 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.10.20172018-05-11 do dziś
5OD 01.11.2017 DO 31.10.20182019-07-09 do dziś
6OD 01.11.2018 DO 31.10.20192020-10-06 do dziś
7OD 01.11.2019 DO 31.10.20202022-03-03 do dziś
8OD 01.11.2020 DO 31.10.20212023-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów