DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000484427
Numer REGON: 022288478
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-02-04
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/39027/20/111]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 121 nr lokalu 208 kod pocztowy 53-332 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2013R., NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW-KIELAR, KANCELARIA NOTARIALNA, PL. SREBRNY 1/4 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 6882/2013.2013-11-06 do dziś
230.10.2014 R. NOTARIUSZ SYLWIA MARSZAŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ODONA BUJWIDA 22/2 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 26195/2014 ZMIANA: § 5 UST. 1, § 6 UST. 1; UCHYLONO: ART. 1, § 27, § 282014-11-17 do dziś
320.02.2017 R., NOTARIUSZ CECYLIA STERC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 414/2017; ZMIANA: §4 UST. 1.2017-06-29 do dziś
403.11.2017 R., ANNA BEM ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA SEBASTIANA SZAFRAŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 10200/2017; ZMIANA: UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEJ TREŚCI.2018-01-16 do dziś
510.09.2018 R., REP. A NR 7817/2018, NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ SZAFRAŃSKI SZAFRAŃSKA I BEM NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU; ZMIANA § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. 13.11.2018 R., REP A NR 9537/2018, NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 51B. UCHYLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEJ TREŚCI. 29.11.2018 R., REP. A NR 10090/2018, NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 51B. ZMIENIONO §5 UST.1.2019-01-07 do dziś
628.12.2018 R., REP. A NR 11240/2018, MARTA SZAFRAŃSKA, SZAFRAŃSKI SZAFRAŃSKA I BEM NOTARIUSZE SP.P., ZMIENIONO §5 UST. 1, 31.01.2019 R., REP. A NR 348/2019, ANNA SZUMOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SZUMOWSKA EWA SŁONIOWSKA S.C., ZMIENIONO §5 UST. 1 28.02.2019 R., REP. A NR 688/2019, ANNA SZUMOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SZUMOWSKA EWA SŁONIOWSKA S.C., ZMIENIONO §5 UST.1 07.03.2019 R., REP. A NR 3028/2019 MARTA SZAFRAŃSKA, SZAFRAŃSKI SZAFRAŃSKA I BEM NOTARIUSZE SP.P, ZMIENIONO: §4 UST. 1, §13, DODANO: §22A, §22B, §22C, §22D 29.03.2019 R., REP. A NR 3899/2019, MARTA SZAFRAŃSKA, SZAFRAŃSKI SZAFRAŃSKA I BEM NOTARIUSZE SP.P., ZMIENIONO §5 UST. 1 10.04.2019 R., REP. A NR 4199/2019, MARTA SZAFRAŃSKA, SZAFRAŃSKI SZAFRAŃSKA I BEM NOTARIUSZE SP.P., ZMIENIONO §5 UST.1 10.04.2019 R., REP. A NR 4204/2019, MARTA SZAFRAŃSKA, SZFARAŃSKI SZAFRAŃSKA I BEM NOTARIUSZE SP.P., ZMIENIONO §9, §16, §19, §20, §22, §22A, §22B, §22C.2019-08-13 do dziś
730.05.2019 R., REP. A NR 2056/2019, NOTARIUSZ ANNA SZUMOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SZUMOWSKA EWA SŁONIOWSKA S.C. W BIELANACH WROCŁAWSKICH, ZMIENIONO §5 UST. 1.2019-10-04 do dziś
830.08.2019 R., REP. A NR 7557/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY EMILIA MICHAJLUK - PIASECKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DR WISŁAWY BOĆ - MAZUR Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121 LOK. 207; ZMIENIONO §5 UST. 1 UMOWY.2019-12-17 do dziś
929.11.2019 R., REP. A NR 11595/2019, NOTARIUSZ DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121 LOK. 207; ZMIENIONO §5 UST. 1 UMOWY.2020-03-05 do dziś
1031.01.2020 R., REP. A NR 1623/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY EMILIA MICHAJLUK-PIASECKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DR WISŁAWY BOĆ-MAZUR Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121 LOK. 207; ZMIENIONO §5 UST. 1 UMOWY.2020-05-07 do dziś
1130.09.2020 R. NOTARIUSZ DR WISŁAWA BOĆ-MAZUR Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121 LOK. 207, REP. A NR 11275/2020, ZMIENIONO § 15 UST. 5 UMOWY2021-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCTOR BREW SPÓŁKA AKCYJNA2018-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693263592018-03-26 do dziś
4. Numer KRS0000714764 2018-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10750 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.075.000,00 (JEDEN MILION SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1776300,00 ZŁ2020-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGUS2020-08-04 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIETUBYĆ2020-08-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ WITOLD2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWSKI2019-01-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ FILIP2019-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOMAR2021-02-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-04 do dziś
21. NazwiskoNIESTRÓJ2020-08-04 do dziś
2. ImionaJAKUB MICHAŁ2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-04 do dziś
31. NazwiskoSUCHOWIERSKI2019-08-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNIETUBYĆ2020-08-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-08-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-11-06 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-11-06 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-06 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-11-06 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2013-11-06 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-11-06 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2013-11-06 do dziś
846 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2015-05-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2017-06-29 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2017-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2016 okres OD 18.10.2013 DO 31.12.20142016-04-01 do dziś
2data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
3data złożenia 29.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-29 do dziś
4data złożenia 29.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-29 do dziś
5data złożenia 23.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.10.2013 DO 31.12.20142016-04-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.10.2013 DO 31.12.20142016-04-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów