LABMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000484386
Numer REGON: 260731127
Numer NIP: 6572912001
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-11
Sygnatura akt[RDF/256120/20/473]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2014-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica WARSZAWSKA nr domu 202A kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2014-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.07.2013 R., REP. A 3609/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA TERLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, UL. KILIŃSKIEGO 21 LOK. 6.2013-11-13 do dziś
227.02.2014 R., REP. A 1382/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA TERLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, UL. KILIŃSKIEGO 21 LOK. 6; ZMIENIONO § 3.2014-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTELKA2013-11-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ GRZEGORZ2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 350,00 ZŁ2013-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIŃSKI2013-11-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 350,00 ZŁ2013-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSORTER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468546192013-11-13 do dziś
4. Numer KRS0000474782 2013-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 350,00 ZŁ2013-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10050,00 ZŁ2013-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2013-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTELKA2013-11-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ GRZEGORZ2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASIŃSKI2013-11-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZESZCZYK2013-11-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STEFAN2013-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2013-11-13 do dziś
228 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-13 do dziś
328 4 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2013-11-13 do dziś
428 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2013-11-13 do dziś
528 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2013-11-13 do dziś
628 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-11-13 do dziś
733 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2013-11-13 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-11-13 do dziś
933 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-11-13 do dziś
1033 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-11-13 do dziś
1133 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2013-11-13 do dziś
1228 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2013-11-13 do dziś
1333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-11-13 do dziś
1433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-11-13 do dziś
1571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-11-13 do dziś
1671 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2013-11-13 do dziś
1771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-11-13 do dziś
1872 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2013-11-13 do dziś
1972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-11-13 do dziś
2072 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2013-11-13 do dziś
2177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-11-13 do dziś
2277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-11-13 do dziś
2328 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2013-11-13 do dziś
2477 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-11-13 do dziś
2577 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2013-11-13 do dziś
2677 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2013-11-13 do dziś
2777 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2013-11-13 do dziś
2877 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2013-11-13 do dziś
2977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-11-13 do dziś
3077 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2013-11-13 do dziś
3177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-11-13 do dziś
3277 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2013-11-13 do dziś
3393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-11-13 do dziś
3428 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2013-11-13 do dziś
3593 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2013-11-13 do dziś
3693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-11-13 do dziś
3728 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2013-11-13 do dziś
3828 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2013-11-13 do dziś
3928 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2013-11-13 do dziś
4028 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2013-11-13 do dziś
4128 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2013-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2015 okres OD 13.11.2013 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
2data złożenia 12.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
3data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
4data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-03 do dziś
5data złożenia 11.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-11 do dziś
6data złożenia 11.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.11.2013 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.11.2013 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów