HEUREKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000480953
Numer REGON: 146939190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-04-20
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/7222/22/151]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEUREKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat SUSKI gmina MAKÓW PODHALAŃSKI miejscowość MAKÓW PODHALAŃSKI2016-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość MAKÓW PODHALAŃSKI ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 69A kod pocztowy 34-220 poczta MAKÓW PODHALAŃSKI kraj POLSKA 2016-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.09.2013, REP. A NR 8130/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, UL.TRĘBACKA 4 LOK.2, 00-074 WARSZAWA2013-10-22 do dziś
204.11.2013 R., REP. A NR 9709/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE AGNIESZKA ANNA COLOMBIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL.TRĘBACKA 4 LOK. 2, 00-074 WARSZAWA; ZM. §34 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA.2013-11-22 do dziś
328.07.2016 R. REP. A NR 3383/2016 NOTARIUSZ GRZEGORZ WOLCZKO KANCELARIA NOTARIALNA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ UL. MICKIEWICZA 87, § 3, § 5 PKT 1 I § 342016-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCER2015-02-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2015-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCER2015-02-16 do dziś
2. ImionaBARBARA2015-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2015-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2013-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-16 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-02-16 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-02-16 do dziś
477 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2014 okres OD 26.09.2013 DO 30.11.20132014-07-01 do dziś
2data złożenia 11.02.2016 okres OD 26.09.2013 DO 31.10.20152016-02-22 do dziś
3data złożenia 16.03.2017 okres OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-04-04 do dziś
4data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.11.2016 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
5data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
7data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.09.2013 DO 30.11.20132014-07-01 do dziś
2OD 26.09.2013 DO 31.10.20152016-02-22 do dziś
3OD 01.11.2015 DO 31.10.20162017-04-04 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.09.2013 DO 30.11.20132014-07-01 do dziś
2OD 26.09.2013 DO 31.10.20152016-02-22 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 31.10.20162017-04-04 do dziś
4OD 01.11.2016 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ HEUREKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, 30.03.2022 R., REP. A NR 1834/2022, NOTARIUSZ GRZEGORZ WOLCZKO, KANCELARIA NOTARIALNA MGR GRZEGORZ WOLCZKO NOTARIUSZ, 34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 87 SUCHA BESKIDZKA, 30.03.2022 ,2022-04-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2022-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWILK2022-04-20 do dziś
2. ImionaIZABELA2022-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ HEUREKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, 30.03.2022 R., REP. A NR 1834/2022, NOTARIUSZ GRZEGORZ WOLCZKO, KANCELARIA NOTARIALNA MGR GRZEGORZ WOLCZKO NOTARIUSZ, 34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 87 SUCHA BESKIDZKA, 30.03.2022 ,2022-04-20 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów