DEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000480537
Numer REGON: 302551321
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-07-12
Sygnatura akt[RDF/314738/21/571]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2013-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2015-07-22 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-10 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina ZBLEWO miejscowość PINCZYN2015-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PINCZYN ulica GAJOWA nr domu 31 kod pocztowy 83-251 poczta PINCZYN kraj POLSKA 2015-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu120.09.2013, ARTUR STANISŁAW KOZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK.4, 01-031 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 7106/2013.2013-10-10 do dziś
210.10.2013 R., REPERTORIUM A NR 8176/2013, ARTUR STANISŁAW KOZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK.4, 01-031 WARSZAWA, ZMIANA § 17 STATUTU SPÓŁKI2013-10-30 do dziś
317.04.2015 R., REP.A NR 4417/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK, WOJCIECH WYPYCH, AGNIESZKA LISOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 61 LOK.4, 01-031 WARSZAWA, ZMIANA TYTUŁU, ORAZ ZMIANA TREŚCI §1,§2,§9 UST.1, §12 UST.2, §13 STATUTU SPÓŁKI2015-07-22 do dziś
430 LIPCA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 9008 NA ROK 2015, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 6 SIERPNIA 2015 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 9340 NA ROK 2015, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, UL.KOŚCIUSZKI NR 35/4, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 6 I § 7 STATUTU SPÓŁKI I NADANO IM NOWE BRZMIENIE. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2015-09-17 do dziś
514.05.2016 R., REPERTORIUM A NR 5032/2016 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ZMIENIONO TREŚĆ §17 STATUTU UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2016-05-30 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 SIERPNIA 2020 ROKU, REPERTORIUM A NR 11424 NA ROK 2020 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ZMIENIONO § 14 USTALONO TEKST JEDNOLITY2020-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEKPOL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3025303132013-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000476960 2013-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1050000,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji10500002015-09-17 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2013-10-10 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1050000,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport11000000,00 ZŁ2015-09-17 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2013-10-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002013-10-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-10-10 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2015-09-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002015-09-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-17 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2015-09-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002015-09-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-09-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2013-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERON 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000476960 2013-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2013-10-10 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-10-10 do dziś
382 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2013-10-10 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2013-10-10 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-10-10 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-10-10 do dziś
764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2013-10-10 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-10 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-10-10 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2014 okres OD 20.09.2013 DO 31.10.20132014-05-30 do dziś
2data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-05-09 do dziś
3data złożenia 12.01.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-03-20 do dziś
4data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
9data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.09.2013 DO 31.10.20132014-05-30 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-05-09 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-03-20 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.09.2013 DO 31.10.20132014-05-30 do dziś
2OD 01.11.2013 DO 30.09.20152016-05-09 do dziś
3OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-03-20 do dziś
4OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
6OD 01.10.2016 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów