RETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000479948
Numer REGON: 072931047
Numer NIP: 5472014443
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/527928/23/713]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2023-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. FABRYCZNA nr domu 5 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2023-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuRETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W WARSZAWIE2020-08-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-08-21 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STĘPIŃSKA nr domu 22 nr lokalu 30 kod pocztowy 00-739 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-08-21 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.07.2013 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 5426/2013, NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIWOWARSKIEJ 8; 23.08.2013 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 6100/2013, NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIWOWARSKIEJ 8 - ZMIENIONO §2 UST. 1, §8 UST. 2.2013-10-04 do dziś
229.09.2016 R., REP. A NR 3634/2016 NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. BARLICKIEGO 13 - ZMIENIONO: § 2 UST. 12016-10-21 do dziś
326.01.2017 R., REP. A NR 510/2017 NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 2/4 - ZMIENIONO § 2 USTĘP 12017-01-31 do dziś
44.11.2019 R., REP. A NR 7273/2019 NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 2/4 - ZMIANA § 1 UST. 22020-01-02 do dziś
51.06.2023 R., AKT NOTARIALNY, REP. A NUMER 2345/2023, NOTARIUSZ ALINA ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ - ZMIANA: §1 UST. 3. UMOWY2023-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2013-10-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleAQMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ AQMET NOWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ: ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ AQMET NOWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ W DNIU 30.07.2013 R.2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ AQMET NOWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2013-10-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2013-10-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000223676 2013-10-04 do dziś
5. Numer REGON0729310472013-10-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKI2013-10-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAKUB2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-10-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-10-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2013-10-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-10-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2431761272013-10-04 do dziś
4. Numer KRS0000450021 2013-10-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2013-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRETAIL ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2431761272013-10-04 do dziś
4. Numer KRS0000450021 2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBECKER2021-05-28 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM2021-05-28 do dziś
21. NazwiskoSTANIK2021-05-28 do dziś
2. ImionaVIOLETTA2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM2021-05-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-01-31 do dziś
225 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2017-01-31 do dziś
326 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2017-01-31 do dziś
426 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2017-01-31 do dziś
528 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-01-31 do dziś
628 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH2017-01-31 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-01-31 do dziś
833 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2017-01-31 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 03.10.20132014-07-29 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 04.10.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
4data złożenia 19.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
5data złożenia 22.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
6data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
7data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
8data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
9data złożenia 03.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-02-03 do dziś
10data złożenia 05.01.2023 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-01-05 do dziś
11data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-02-03 do dziś
6OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-01-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 03.10.20132014-07-29 do dziś
2OD 04.10.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-02-03 do dziś
10OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-01-05 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-02-03 do dziś
6OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-01-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów