INCASSO PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000478631
Numer REGON: 146904398
Numer NIP: 7010396836
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-05-26
Sygnatura akt[RDF/490957/23/832]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINCASSO PARTNERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2013-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2013-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. 3 MAJA nr domu 1 kod pocztowy 00-401 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.07.2013 R., NOTARIUSZ MARTYNA MARTYNA GONSTAŁ, W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 124 LOK. 3, REP. A. NR 4171/20132013-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2013-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2013-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHCZYŃSKA2013-09-30 do dziś
2. ImionaJULITA2013-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2014-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLACHOWSKA2013-09-30 do dziś
2. ImionaANNA NADZIEJA2013-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2014-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00ZŁ2013-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-09-30 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-09-30 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-30 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-09-30 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-02-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-02-19 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-02-19 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-19 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-10-07 do dziś
2data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-10-07 do dziś
3data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-10-07 do dziś
4data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-07 do dziś
5data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
6data złożenia 08.10.2020 okres OD 30.09.2013 DO 31.12.20132020-10-08 do dziś
7data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
8data złożenia 26.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 01.10.20202023-05-26 do dziś
9data złożenia 26.05.2023 okres OD 02.10.2020 DO 31.12.20202023-05-26 do dziś
10data złożenia 26.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-26 do dziś
11data złożenia 26.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
12data złożenia 26.05.2023 okres OD 01.01.2023 DO 30.04.20232023-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-10-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-10-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-07 do dziś
5OD 30.09.2013 DO 31.12.20132020-10-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 01.10.20202023-05-26 do dziś
8OD 02.10.2020 DO 31.12.20202023-05-26 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-26 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 30.04.20232023-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-10-07 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-10-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-10-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-07 do dziś
5OD 30.09.2013 DO 31.12.20132020-10-08 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 01.10.20202023-05-26 do dziś
8OD 02.10.2020 DO 31.12.20202023-05-26 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-26 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-26 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 30.04.20232023-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 02.10.2020 R., REP. A NR 3761/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 02.10.20202021-02-19 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA SAMODZIELNA2021-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMACHCZYŃSKA2021-02-19 do dziś
2. ImionaJULITA2021-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 Z DNIA 02.10.2020 R., REP. A NR 3761/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 02.10.20202021-02-19 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów